Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105844
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Kuranovas, Artiomas
Supervisor: Kyguolienė, Asta
Title: Strategic decisions for entering Swedish construction and timber buildings production market
Other Title: Įėjimo į Švedijos statybos ir medinių pastatų gamybos rinką strateginiai sprendimai
Extent: 55 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Entry;Strategy;Market;Research;Analysis;Įėjimas;Strategija;Rinka;Tyrimas;Analizė
Abstract: The goal of this thesis is to analyse the Swedish construction market, its attractiveness for company’s expansion with timber prefabricated constructions and to propose possible new market entry strategy decisions, that could be used as a base for a foreign company own strategy development. Thesis consists of these parts: introduction, literature review, analysis of the Swedish market and its competitive environment, possible market entry strategies proposals, decisions, results, conclusions and annexes. PESTEL analytical tool was used in a combination with Five Porter's Forces model for market research and its competitive environment evaluation. Research as well used the results of interviews that include largest Swedish construction companies’ representatives, architects and real estate developers, Baltic importers and their comments on the applied strategies, Swedish production companies’ financial and competitiveness data. Market research results lead to the conclusion that the most suitable entrance to Swedish market strategy is a direct export with Piggyback and sales through managing company backup strategies. Market has a demand for innovative, sustainable and environment friendly constructions like CLT and Glulam.
Šio baigiamojo darbo tikslas ištirti Švedijos Karalystės statybos industrijos rinką, jos tinkamumą įmonės plėtrai su medžio surenkamų konstrukcijų produktu, pasiūlyti galimas įėjimo į naują rinką strategijos žingsnius, kuriais remiantis užsienio įmonės galėtų kurti savo individualias strategijas. Darbe yra pateiktos šios dalys: įvadas, literatūros apžvalga, Švedijos rinkos ir jos konkurencingumo analizės bei galimų įėjimo strategijų scenarijai, darbo rezultatai ir išvados, priedai. Darbe taikomi PESTEL rinkos analizės įrankis, Five Porter‘s Forces modelis konkurencingumui įvertinti. Rinkos tyrimui pasitelkta Švedijos didžiausių statybinių įmonių atstovų, architektų bei nekilnojamo turto vystytojų apklausos rezultatai, Baltijos įmonių importuojančių į Švediją atstovų išsakyta informacija apie rinką ir įėjimo į rinką taikytas strategijas, pasiteisinusias ir žlugusias. Pateikiami Švedijos medžio surinkamųjų konstrukcijų konkurencinės aplinkos analizė, vietinių gamybinių įmonių detalesnė finansinė ir konkurencinė analizė. Pagal rinkos tyrimo rezultatus, geriausia įėjimo į Švedijos rinką strategija yra tiesioginio eksporto su atsarginiais Piggyback ir pardavimų per projekto vykdymo įmonę strategijos variantais. Rinkoje juntamas poreikis inovatyvioms, tvarioms ir ekologiškoms konstrukcijoms, tokioms kaip CLT ir Glulam.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105844
Appears in Collections:2020 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
artiomas_kuranovas_md.pdf4.48 MBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

81
checked on May 1, 2021

Download(s)

30
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.