Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105836
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Anskaitienė, Erika
Supervisor: Butkus, Ričardas
Title: Grūdų elevatoriaus triukšmo tyrimai
Other Title: Research of the grain elevator noise
Extent: 65 p.
Date: 9-Jun-2020
Keywords: Grūdų elevatorius;Grain elevator;Gyvenamoji aplinka;Living environment;Akustinė tarša;Noise pollution;Garso slėgio lygis;Sound pressure level;Garso slopinimo sienelė;Noise barriers
Abstract: Aplinkos triukšmas yra pripažintas vienas iš svarbiausių aplinkosaugos problemų gyvenamosiose teritorijose. Triukšmo sukeliamos ligos priskiriamos prie profesinių ligų, kurių kas metai daugėja. Išanalizuojama grūdų elevatorių keliama akustinė tarša bei jos sklaida į gyvenamąsias teritorijas ir darbo vietas. Tyrimai buvo atliekami keturiose gyvenamosiose teritorijose, esančiose šalia grūdų elevatoriaus ir trijose darbo vietose: operatorinėje, žaliavos išpylimo vietoje, administracijoje. Darbo vietose išmatuotos ir apskaičiuotos ekspozicinės triukšmo vertės, gauta, kad operatorinėje triukšmo lygis yra 84,07 dB, o tai artima Lietuvos standarte LST EN ISO 9612:2009 nurodytam 85 dB triukšmo lygiui (8 h darbo dienos). Gyvenamojoje aplinkoje atlikti matavimai skirtingu paros metu ( 7 – 19 val.; 19 – 22 val.; 22 – 7 val.). Tyrimų rezultatus palyginus su Lietuvos higienos normos HN 33:2011 nustatytomis vertėmis, garso slėgio lygis viršija normines vertes, ypatingai vakaro metu kai lygis kinta nuo 54,11 iki 76,25 dB(A), kai leistina vertė yra 50 dB(A). Gyventojams nuo triukšmo apsaugoti pasiūlytos polikarbonatinės triukšmo slopinimo sienelės, kurios gyvenamojoje aplinkoje triukšmo lygį slopina nuo 20,88 iki 25,87 dB(A).
Environmental noise is recognized as one of the most important environmental problems in residential areas. Noise-induced diseases are among the occupational diseases that increase every year. Acoustic pollution caused by grain elevators and its spread to residential areas and workplaces is analyzed. The surveys were conducted in four residential areas adjacent to the grain elevator and at three workplaces: in the operating room, at the place of unloading of the raw material in the administration. Exposure noise values were measured and calculated at workplaces, and the noise level in the operating room was 84.07 dB, which is close to the 85 dB noise level specified in the Lithuanian standard LST EN ISO 9612: 2009 (8 h working days). Measurements were made in the living environment at different times of the day (7 am - 7 pm; 7 pm - 10 pm; 10 pm - 7 am). Comparing the test results with the values set by the Lithuanian hygiene standard HN 33: 2011, the sound pressure level exceeds the standard values, especially in the evening when the level varies from 54.11 to 76.25 dB (A), when the permissible value is 50 dB (A). To protect the population from noise, polycarbonate noise reduction barriers are proposed, which reduce the noise level in the living environment from 20.88 to 25.87 dB (A).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105836
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons