Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105800
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Jonušytė, Judita
Supervisor: Vaitkevičienė, Nijolė
Title: Meteorologinių sąlygų įtaka bulvių stiebagumbių kokybei
Other Title: The impact of meteorological conditions on the quality of potato tubers
Extent: 51 p.
Date: 10-Jun-2020
Keywords: Meteorologinės sąlygos;Meteorological conditions;Mineralinės medžiagos;Mineral elements;Stiebagumbiai;Tubers;Krakmolas;Starch
Abstract: Tyrimo atlikimo vieta: lauko eksperimentas atliktas 2018 ir 2019 m. biodinaminiame, Demeter sertifikuotame ūkyje, Širvintų rajone. Tyrimo objektas: 2018 ir 2019 metais užauginti bulvių veislių 'Laura', 'Tornado', 'Red Emmalie', 'Salad Blue', 'Violetta' stiebagumbiai. Tyrimo tikslas: Palyginti skirtingų bulvių veislių stiebagumbių, užaugintų skirtingais metais, kokybinius rodiklius. Tyrimo uždaviniai: 1. Nustatyti sausųjų medžiagų, krakmolo ir pelenų kiekius skirtingų veislių bulvių stiebagumbiuose; 2. Nustatyti meteorologinių sąlygų įtaką pelenų, sausųjų medžiagų ir krakmolo kaupimuisi, skirtingų veislių bulvių stiebagumbiuose; 3. Ištirti makro- ir mikroelementų kiekius skirtingų veislių bulvių stiebagumbiuose, užaugintuose skirtingais metais. Tyrimo metodai: Bulvių stiebagumbiuose standartiniais metodais nustatyta: sausųjų medžiagų, pelenų ir krakmolo kiekiai. Azoto, fosforo, kalcio, magnio, kalio, geležies, cinko, vario, boro ir mangano kiekiai tirtuose stiebagumbiuose nustatyti induktyviai susietos plazmos atominės emisinės spektrometrijos metodu. Tyrimų duomenys įvertinti dispersinės analizės metodu (ANOVA), naudojant kompiuterinę programą STATISTICA (STATISTICA 10). Statistinis patikimumas įvertintas Fišerio (LSD) testu. Skirtumai statistiškai patikimi, kai p ≤ 0,05. Ryšio tarp kintamųjų pobūdžiui ir stiprumui nustatyti atlikta koreliacinė analizė. Tyrimo rezultatai. 2018 ir 2019 m. esmingai daugiausiai sausųjų medžiagų ir krakmolo sukaupė 'Tornado' stiebagumbiai. Koreliacinė analizė parodė, kad atmosferos kritulių kiekis 2018 ir 2019 m. neigiamai koreliavo su sausųjų medžiagų ir krakmolo kiekiais stiebagumbiuose. 2018 m. esmingai daugiausiai pelenų nustatyta 'Violetta' stiebagumbiuose, o 2019 m. didžiausias jų kiekis – 'Red Emmalie' stiebagumbiuose. Atmosferos kritulių kiekis teigiamai koreliavo su pelenų kiekiu stiebagumbiuose 2018 ir 2019 metais. 2018 m. esmingai daugiausiai azoto nustatyta 'Violetta' stiebagumbiuose, esmingai daugiausiai kalio, kalcio ir geležies – 'Red Emmalie' stiebagumbiuose; esmingai daugiausiai vario – 'Tornado' ir 'Violetta' stiebagumbiuose. 2019 m. duomenimis esmingai didžiausi azoto, kalio ir kalcio kiekiai buvo 'Violetta' stiebagumbiuose; esmingai daugiausiai geležies, vario – 'Red Emmalie' ir 'Laura' stiebagumbiuose; esmingai daugiausia mangano ir boro – 'Salad Blue' ir 'Red Emmalie' stiebagumbiuose; esmingai daugiausia magnio ir cinko – 'Red Emmalie' stiebagumbiuose.
Study site: The field experiment was conducted in 2018 and 2019 years on a Demeter certified farm, in Širvintos district. Research object: 5 cultivars of potato: 'Laura', 'Tornado', 'Red Emmalie', 'Salad Blue', 'Violetta'. Research aim: to compare the quality indicators in potato tubers with colored flesh of different cultivars grown in different years. Objectives: 1. To determine the content of dry matter, starch and ash in potato tubers of different cultivars; 2. To study the influence of meteorological conditions on ash, dry matter and starch accumulation in tubers; 3. To investigate the composition of macro- and micronutrients in tubers of different cultivars grown in different years. Research methods: the standard methods were used for the quantification of the following compounds in potato tuber: the content of dry matter, ash and starch. N, P, Ca, Mg, K, Fe, Zn, Cu, B, Mn were determined by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. The data were statistically processed using the analysis of variance (ANOVA) method from the software package STATISTICA. The statistical significance of differences between the means was estimated by Fisher's LSD test (p≤0,05). The correlation analysis was done to establish the nature and strength of the correlation between the variables. Research results. In 2018 and 2019 years highest content of dry matter and starch was found in potato cultivar 'Tornado'. Correlation analysis showed that the amount of precipitation during 2018 and 2019 years had a negative effect on the accumulation of dry matter and starch. In 2018 years significantly highest ash content was found in 'Violetta' tubers, in 2019 highest ash content was found in 'Red Emmalie' tubers. Correlation analysis showed, that the amount of rainfall during the study years, had a positive effect on ash content in tubers. In 2018 years significantly highest content of nitrogen was found in potato cultivar 'Violetta'; significantly highest content of potassium, calcium and iron was found in 'Red Emmalie' potato tubers; significantly highest copper content was in 'Tornado' and 'Violetta' tubers. 2019 data showed, that significantly highest levels of nitrogen, potassium and calcium were found in potato cultivar 'Violetta'; significantly highest contents of magnesium, zinc were found in 'Red Emmalie' tubers , significantly highest content of magnesium and boron were found in 'Red Emmalie' and 'Salad Blue' potato tubers.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105800
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
judita_jonusyte_md.pdf2.72 MBAdobe PDF   Until 2025-06-10View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

45
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

12
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons