Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105752
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Samulionis, Jonas
Supervisor: Steponavičius, Dainius
Title: Cukrinių runkelių derliaus krovimo-valymo nuostoliai
Other Title: Reduction of sugar beet cleaning and loading losses
Extent: 58 p.
Date: 9-Jun-2020
Keywords: Cukrinių runkeliai;Sugar beet;Krovimas - valymas;Cleaning - loading;Šakniavaisių derliaus nuostoliai;Sugar beet losses
Abstract: Lietuvoje taikomose cukrinių runkelių derliaus dorojimo technologijose šakniavaisių nuostoliai yra sąlygojami daugelio veiksnių: runkelių kasimo mašinų konstrukcijos ir technologinių parametrų bei operatoriaus įgūdžių; runkelių saugojimo kaupuose; krovimo-valymo ir transportavimo technologijos; meteorologinių sąlygų kaitos. Derliaus nuėmimo metu pažeistuose runkeliuose suaktyvėja fiziologiniai, biocheminiai ir anatominiai procesai. Tai skatina runkelių kvėpavimą, kurio metu juose mažėja cukraus (sacharozės) dalis bei neigiamai veikiami kiti kokybiniai runkelių parametrai. Vienas iš mažiausiai tirtų etapų, cukrinių runkelių technologijoje, yra nuostoliai (krovimo-valymo) patiriami šakniavaisius iš krūvų kraunant į transporto priemones. Tyrimai atlikti 2018–2019 metų cukrinių runkelių derliaus nuėmimo sezonu. Šiame tyrime nustatyta, kad didinant iš transporto priemonės išpilamų runkelių kritimo aukštį nuo 0,3 m iki 3,0 m, šakniavaisių masės nuostoliai padidėjo nuo 0,4 % iki 1,3 %, cukringumas, po 45 parų laikymo, sumažėjo nuo 19,80 % iki 19,39 %, gautų pajamų priedas – nuo 6,62 € t-1 iki 5,66 € t-1, o žemėtumas – nuo 5,52 % iki 3,02 %. Runkelių krovimo į transporto priemonę metu svarbu užtikrinti, kad kuo daugiau žemių būtų atskirta, nes su kiekvienu apie 24 t cukrinių runkelių išvežimu iš lauko išvežama ir apie 0,6–0,7 t dirvožemio.Raktiniai žodžiai: cukrinių runkeliai, krovimas-valymas, šakniavaisių derliaus nuostoliai.
In the sugar beets harvesting technologies applied in Lithuania, root losses are caused by many factors: the construction and technological parameters of sugar beets harvesting machines and the skills of the operator; sugar beets storage piles; loading-cleaning and transportation technologies; and changes in meteorological conditions. Physiological, biochemical and anatomical processes are activated in the damaged sugar beets during harvesting. This promotes the breathing of beets, during which the sugar (sucrose) content is reduced and other quality parameters are adversely affected. One of the least studied stages in sugar beets technology is the losses (loading-cleaning) incurred when loading roots from piles into vehicles. The research was carried out in the 2018–2019 sugar beet harvesting season. In this study, it was found that increasing the fall height of the beet discharged from the vehicle from 0.3 m to 3.0 m increased the root weight losses from 0.4% to 1.3%, and the sugar content decreased from 19.80% to 19.39%, after 45 days of storage, income supplement from € 6.62 t-1 to € 5.66 t-1, and dirty (mainly soil) content from 5.52% to 3.02%. During the loading of beets into the vehicle, it is important to ensure that as much dirty as possible is separated, as each removal of about 24 t of sugar beet from the field also removes about 0.6–0.7 t of soil. Keywords: Sugar beet, cleaner-loader, root losses, cleaner.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105752
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.