Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105715
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Norbutas, Mantas
Supervisor: Butkus, Vidmantas
Title: Cukrinių runkelių derliaus dorojimo technologija Kėdainių r. R. Liutkevičiaus ūkyje
Other Title: Sugar beet harvesting technology in R. Liutkevicius farm in Kėdainiai district
Extent: 45 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Derlius;Yield;Technologija;Technology;Šaknis;Sugar beet;Kombainas;Harvester;Priekaba;Vehicle
Abstract: Darbe apžvelgta cukrinių runkelių derliaus dorojimo technologija Kėdainių r., pateikti techno-loginiai pakeitimai, išanalizuotas projektuojamo įrenginio veikimo principas, apskaičiuoti darbinių dalių parametrai. Informacinių šaltinių analizės skyriuje apžvelgiama cukrinių runkelių atsiradimas, auginimo pradžia, derlingumo didėjimas bei jų auginimas Lietuvoje ir Europoje, savaeigių cukrinių runkelių derliaus dorojimo kombainai bei iškastų šaknų transportavimo priemonės. Pateikta Kėdainių r. sav. ūkininko R. Liutkevičiaus ūkio apžvalga, auginami augalai, ūkyje naudojama technika bei taikoma cukrinių runkelių derliaus dorojimo technologija. Projektiniame skyriuje sudaryta moder-nizuotos transporto priemonės cukrinių runkelių šaknų pervežimui schema ir aprašytas jos veiki-mas, atlikti darbinių dalių skaičiavimai. Aptarti darbų saugos reikalavimai, atliktas projektuojamo įrenginio ekonominis vertinimas. Grafinę dalį sudaro du A1 formato brėžiniai: bendras įrenginio vaizdas ir skaičiuotų detalių brėžinys.
In this thesis was reviewed the technology of sugar beet harvesting in Kedainiai district, pre-sented technological changes, analyzes the principle of operation of the designed equipment, cal-culated the parameters of working parts. The presented section of the analysis of information sources examines the emergence of sugar beet, the beginning of harvesting, increase of yield and their growth in Lithuania and Europe, the development of self-propelled sugar beet harvesters, improved technologies, the most advanced machines and transport vehicles. An overview of R. Liutkevičius farm, farm size, used machine-ry, crop areas and yield of the fields. In the project department, the operation scheme of the mo-dernized equipment is made, the calculations of the working parts are performed. Work safety requirements were discussed, economic evaluation of the designed equipment was performed. The graphic part consists of two A1 format drawings: a general view of the device and a drawing of the calculated parts.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105715
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA ŽŪIF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

77
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons