Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105700
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Lukšaitė-Juzukonienė, Ilona
Supervisor: Blinstrubienė, Aušra
Title: Begonijos regeneracija in vitro
Other Title: In vitro regeneration of begonia
Extent: 42 p.
Date: 8-Jun-2020
Keywords: Augimo reguliatoriai;Growth regulators;Genotipas;Genotype;Maitinamoji terpė;Nutritient medium;Organogenezė;Organogenesis
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamąjame darbe pateikiami genotipo, skirtingų maitinamųjų terpių bei augimo reguliatorių ir jų derinių poveikio karališkosios begonijos regeneracijos in vitro tyrimo rezultatai. Tyrimo atlikimo vieta: tyrimai atlikti Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakulteto Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto Agrobiotechnologijos laboratorijoje. Tyrimo objektas – karališkosios begonijos veislės ‘Friede’ ir ‘Louise Closson‘ donoriniai augalai. Tyrimo tikslas ir uždaviniai: ištirti veiksnius, nulemiančius begonijos regeneraciją in vitro. Tyrimo metu kelti uždaviniai: 1. Įvertinti genotipo ir maitinamosios terpės sudėties poveikį begonijos pridėtinių ūglių formavimosi dažniui izoliuotų lapų kultūroje; 2. Nustatyti genotipo ir maitinamosios terpės sudėties poveikį begonijos pridėtinių ūglių išeigai izoliuotų lapų kultūroje; 3. Įvertinti maitinamosios terpės sudėties poveikį begonijos mikroūglių įsišaknijimui. Tyrimo metodai: karališkosios begonijos veislės ‘Friede’ ir ‘Louise Closson‘ izoliuoti eksplantai buvo auginami bazinėse MS ir B5 maitinamosiose terpėse su skirtingais augimo reguliatoriais ir jų kiekiais. Tyrimo rezultatai. Tiriant veiksnius, lemiančius begonijos regeneraciją in vitro nustatyta, kad ʻFriedeʼ veislės izoliuoti lapų audiniai pridėtinius ūglius formavo intensyviau nei veislės ‘Louise Closson’ izoliuoti audiniai. Norint indukuoti begonijos ‘Friede’ organogenezę in vitro tikslingiausia bazinę MS maitinamąją terpę papildyti 3,0 mg l-1 BAP + 0,1 mg l-1 NAR, o ‘Louise Closson’ – bazinę B5 maitinamąją terpę papildyti 4,0 mg l-1 2iP + 0,1 mg l-1 NAR deriniu. Intensyviausiai begonijos mikroūglių rizogenezė vyko bazinėje MS maitinamojoje terpėje, papildytoje 0,1 mg l -1 NAR. Reikšminiai žodžiai: augimo reguliatoriai, in vitro, genotipas, karališkoji begonija, maitinamoji terpė, organogenezė, rizogenezė.
The master thesis presents the results of the research of the effects of genotype, different nutrient media, and growth regulators and their combinations on the in vitro regeneration of Begonia rex. Research location: Investigations were carried out during 2018–2019 in the Laboratory of Agrobiotechnology in Institute of Biology and Plant Biotechnology in the Faculty of Agronomy at the Vytautas Magnus University. Object of the Research: the donor plants of the Begonia rex cultivars ‘Friede’ and ‘Louise Closson’. Aim of the Research: research the factors determining regeneration of Begonia in vitro. Objectives of the research: 1. To evaluate the effect of genotype and nutrient medium composition on the frequency of begonia adventitious shoot formation in isolated leaf culture; 2. To determine the effect of genotype and nutrient medium composition on the yield of begonia supplementary shoots in isolated leaf culture; 3. To evaluate the effect of nutrient medium composition on the rooting of begonia microshoots. Research methods: isolated explants of the Begonia rex cultivars ‘Friede’ and ‘Louise Closson’ were grown in MS and B5 alkaline media with different growth regulators and their different amounts. Research results: Studies of factors causing Begonia in vitro regeneration showed that isolated leaf tissues of ‘Friede’ cultivar formed additional shoots more intensively than isolated tissues of the ‘Louise Closson’ cultivar. In order to induce in vitro organogenesis of Begonia ‘Friede’, it is most appropriate to supplement the MS alkaline medium with combination 3.0mg l-1 BAP + 0.1mg l-1 NAR, and in case of ‘Louise Closson’ to supplement the B5 alkaline medium with combination 4.0mg l-1 2iP + 0.1 mg l-1 NAR. Rhizogenesis of Begonia’s microshoots was most intense in MS alkaline medium supplemented with 0.1 mg l -1 NAR. Key words: Begonia rex, genotype, growth regulators, nutritient medium, organogenesis in vitro.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105700
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

35
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons