Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105691
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Burbaitė, Ieva
Supervisor: Masienė, Ramunė
Title: Augimo reguliatorių įtaka jurgino ( dahlia l.) morfogenezei in vitro
Other Title: The Effect of growth regulators on morphogenesis of Dahlia L. in vitro.
Extent: 44 p.
Date: 8-Jun-2020
Keywords: Sintetiniai organiniai junginiai;Synthetic organic compounds;Jurginas;Dahlia;Morfogenezė;Morphogenesis;Detergentai;Detergents
Abstract: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe tyrimai atlikti 2019-2020 metais Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos JTC laboratorijoje ir pateikiami jurgino genotipų ir augimo reguliatorių poveikio morfogenezei in vitro tyrimų rezultatai. Tyrimo objektas. Jurgino eksplantai auginami MS terpėje su skirtingais hormonais ir jų kiekiais. Tyrimo metodai. Jurgino morfogenezei izoliuotų audinių kultūroje naudoti ūglių segmentai. Donorinių augalų ūglio segmentai buvo nuplauti 10 min. po tekančiu vandeniu ir keliais lašais indų ploviklio. Eksplantai sterilinti 2 min 70% etanolio vandeniniame ir 1 min 1% natrio hypochlorito tirpaluose. Po to 3 kartus perplauti steriliu distiliuotu vandeniu. Eksplantai laminare supjaustyti į 5-7 mm ilgio segmentus ir padėti ant mitybinės Murashige ir Skoog terpės su skirtingais augimo reguliatorių kiekiais plastikinėse Petri lėkštelėse auginimo spintoje. Joje užtikrinamos kontroliuojamos sąlygos: fotoperiodas 16/8 h (dieną/naktį), šviesos intensyvumas 50 µmol m-2 s-1, drėgmė 75%, temperatūra 22/18 oC (dieną/naktį). Tyrimo rezultatai. Įvertinus trijų jurgino veislių: ’Freda Kristina Pink’, ‘B-Man’, ‘Punia’ izoliuotų ūglio segmentų kultūros tyrimo rezultatus nustatyta, kad priklausomai nuo kiekvieno tyrime naudoto augimo reguliatorių derinio kiekio, kiekviena jurgino veislė labai skirtingai indukavo pridėtinius pumpurus. Tačiau, jurgino veislės ’Freda Kristina Pink’ ir ‘Punia’ eksplantai intensyviau pridėtinius ūglius formavo mitybinėje terpėje papildytoje auksino ir citokinino deriniu. ’Freda Kristina Pink’ didžiausią organogenezės dažnį pasiekė mitybinę terpę papildžius 1,0 mg 1-1 6-benzilaminopurinu ir 1,0 mg 1-1 1-naftilacto rūgštimi, ‘Punia’ – 2,0 mg 1-1 6-benzilaminopurinu ir 2,0 mg 1-1 1-naftilacto rūgštimi. Priešingus rezultatus parodė jurgino veislė ‘B-Man’, nes izoliuoti ūglio segmentai efektyviau formavo morfogenezės struktūras terpėje su citokininų deriniu. Geriausi rezultatai gauti mitybinę terpę papildžius 1,5 mg 1-1 6-benzilaminopurinu ir 1,0 mg 1-1 6-furfurilaminopurinu.
The research of the master's thesis was performed in 2019-2020 in the JRC laboratory of Vytautas Magnus University, Academy of Agriculture and the results are presented of the effect on plant dahlia morphogenesis using different genotypes and growth regulators in vitro. Object of the work. Shoot segments are grown in MS medium with different hormones and concentrations. Methods of the work. Shoot segments were used for Dahlia morphogenesis in culture of isolated tissues. The shoots of the donor plants were washed for 10 min. under running water and with a few drops of dishwashing detergent. The explants were sterilized for 2 min in 70% ethanol aqueous and 1 min in 1% sodium hypochlorite solutions. Then rinse 3 times with sterile distilled water. The explants in the laminar were cut into 5-7 mm long segments and placed on a nutrient medium in Murashige and Skoog with different amounts of growth regulators in plastic Petri dishes in a growth cabinet. It provides controlled conditions: photoperiod 16/8 h (day / night), light intensity 50 µmol m-2 s-1, humidity 75%, temperature 22/18 oC (day / night). The results of the work. Evaluation of the culture study of isolated shoot segments of three dahlia breed: ‘Freda Kristina Pink’, ‘B-Man’, ‘Punia’ showed that each genotype reacted differently with growth regulators. However, explants of the dahlia breed ‘Freda Kristina Pink’ and ‘Punia’ formed shoots more intensely in a culture medium supplemented with a combination of auxin and cytokinin. 'Freda Kristina Pink' reached the highest frequency of organogenesis by supplementing the culture medium with 1.0 mg 1-1 6-benzylaminopurine and 1.0 mg 1-1 1-naphthylacetic acid, 'Punia' with 2.0 mg 1-1 6-benzylaminopurine and 2.0 mg of 1-1 1-naphthylacetic acid. The opposite result was shown by the dahlia breed ‘B-Man’, as the isolated shoot segments more efficiently formed morphogenesis structures in a medium with a combination of cytokines. The best results were obtained by supplementing the culture medium with 1.5 mg 1-1 6-benzylaminopurine and 1.0 mg 1-1 6-furfurylaminopurine.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105691
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

45
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons