Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105687
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Kataržis, Vladas
Supervisor: Pupinis, Gediminas
Title: Padangų deformacijų tyrimas daugiaašiuose automobiliuose
Other Title: Investigation of tire deformation in multi-axle vehicle
Extent: 47 p.
Date: 8-Jun-2020
Keywords: Padangų deformacija;Tire deformation;Riedėjimo spindulys;Rolling radius;SISU E13TP;SISU E13TP
Abstract: Šiais laikais daugelyje kariuomenių vykdant pajėgų logistinius aprūpinimus yra naudojami daugiaašiai daugiatisliai sunkvežimiai. Tokio tipo ratinės transporto priemonės pasižymi gebėjimu veikti ekstremaliomis sąlygomis. Tokio tipo daugiaašiams automobiliams veikiant vietovėse kur nėra kelių yra keliami reikalavimai būti kuo mobilesnė. Dažnu atveju mobilumas suprantamas, kaip technikos pravažumas, gebėjimas įveikti įvairias kliūtis. Parenkant tinkamą oro slėgį padangose yra pagerinamas ratinės technikos kontaktas su gruntu. Vienas iš labiausiai efektyvių ir įrodytų būdų didinant ratinės karinės technikos mobilumą bei efektyvumą yra įdiegiant centrinę padangų pripūtimo sistemą. Šio tyrimo tikslas: keičiant oro slėgį padangose ir krovinio pasiskirstymą ištirti kaip kinta padangų deformacijos duagiaašiame sunkvežimyje. Tyrimams buvo pasirinktas daugiatikslis sunkvežimis SISU E13TP. Oro slėgis padangose kito nuo 760 kPa iki 200 kPa. Krovinys buvo uzkrautas ties sunkvežimio centru bei sunkvežimio galine dalimi. Darbe buvo nustatyta kokias padangų deformacijas patiria visos keturios sunkvežimio ašys bei atlikti skaičiavimai ir įvertintos priemonės norint pasiekti vienodas padangų deformacijas.
Currently, multi-axle multipurpose trucks are used in military logistics of many forces. This type of wheeled vehicle has the ability to operate in extreme conditions. When operating this type of multi-axle vehicle in areas where there are no roads, you must be as mobile as possible. Often mobility is understood as the cross-country ability of technology, the ability to overcome various obstacles. Choosing the right tire pressure improves the wheeled vehicle's contact with the ground. One of the most effective and proven ways to increase mobility and efficiency of wheeled military equipment is the introduction of a central tire inflation system. The aim of this study: to investigate how tire deformation in a multi-axle truck changes by changing the air pressure in the tires and load distribution. For research, a multi-purpose truck SISU E13TP was selected. Tire pressure varied from 760 kPa to 200 kPa. The load was loaded in the center of the truck and at the rear of the truck. The document defined tire deformations of all four axles of a truck, performed calculations and evaluated measures to achieve the same tire deformations.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105687
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
vladas_katarzis_md.pdf2.65 MBAdobe PDF   Until 2025-06-12View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on May 1, 2021

Download(s)

10
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.