Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105685
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Nenartavičiūtė, Gabrielė
Supervisor: Norkevičius, Mindaugas
Title: I​ngridos Šimonytės ir Gitano Nausėdos rinkiminė komunikacija socialiniame tinkle „Facebook“
Other Title: Electoral communication of Ingrida Šimonytė and Gitanas Nausėda in the social network „Facebook“
Extent: 65 p.
Date: 16-Jun-2020
Keywords: Politinė komunikacija;Rinkiminė komunikacija;Socialinė žiniasklaida;Political communication;Electoral communication;Social media
Abstract: Vienas pagrindinių elementų sukuriančių galimybę politiniams veikėjams keisti ir formuoti visuomenės nuomonę, politinius įsitikinimus ar sukurti teigiamą politiko įvaizdį yra politinės komunikacijos procesas. Šių dienų perspektyvoje augantis pažangus technologijų laukas sukuria naują politinės komunikacijos formatą socialinėse medijose. Tradicinės informacijos perdavimo priemonės neturi tokios informacinės sklaidos galios, kokią XXI amžiuje turi internetas. Socialiniai tinklai mobiliai prieinamos didžiajai daliai interneto vartotojų ir socialinių tinklų narių. Darbe siekiama atskleisti, kaip socialiniai tinklai veikia politinės komunikacijos elementą, rinkiminės kampanijos metu, kuomet politikai siekia didinti savo žinomumą politiniame ir socialiniame lauke, taip pat formuoti teigiamą politiko įvaizdį. Darbe, analizuojant teorines prielaidas, atliekama mokslinės literatūros analizė, kuria siekiama suvokti teorines politinės komunikacijos prielaidas, apibrėžti jos sampratą, lyginti su viešaisiais ryšiais, analizuoti įvairias teorijas, svarbias komunikacijos procesų suvokimui. Siekiant išnagrinėti „Facebook“ kandidatų paskyrose pateiktą informaciją, atliekama mišri kokybinė ir kiekybinė turinio analizė. Ji naudojama norint nustatyti komunikacijos kontekstą, lankytojų komentarų užduodamą toną, palaikymą ir įsitraukimą. Lyginamoji antrinių duomenų analizė padeda suklasifikuoti visą surinktą informaciją ir padaryti galutines lyginamąsias tyrimo išvadas.
The process of political communication is one of the key elements for creating the opportunity for political figures to change and shape the public opinion, political beliefs, and create a positive image of a politician. From the current perspective, a growing field of advanced technology creates a new format for political communication on social networks. Traditional means of information transfer does not have the information dissemination power, which the internet has in the 21st century. Social networks are mobile-accessible to the vast majority of internet users and social networking members. The thesis aims to reveal how social networks affect political communication during an election campaign when politicians seek to increase their visibility in the political and social field, as well as to shape a positive image of themselves. While analysing the theoretical assumptions, the analysis of scientific literature is performed, which aims to understand the theoretical assumptions of political communication, define its concept, compare with public relations, analyse various theories important for understanding communication processes. Qualitative and quantitative media content analysis is performed, to examine the information provided in the accounts of the Facebook candidates. It is used to determine the context of communication, the tone set by visitor comments, support, and engagement. Comparative analysis of secondary data helps to classify all the information collected and to draw the final comparative conclusions of the study.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105685
Appears in Collections:2020 m. (PMDF bak.)

Files in This Item:
gabriele_nenartaviciute_bd.pdf1.27 MBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

126
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

83
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.