Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105674
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Juodkaitė, Gaudvilė
Supervisor: Gliožeris, Simas
Title: Chlorofito (Chlorophytum Orchidastrum Lindl.) kultūra in vitro
Other Title: Culture in Vitro of Chlorophytum Orchidastrum Lindl.
Extent: 45 p.
Date: 8-Jun-2020
Keywords: Chlorofitas (Chlorophytum Orchidastrum Lindl.;Chlorophyte (Chlorophytum Orchidastrum Lindl.);In vitro;In vitro;Citokininas BAP;Cytokinin BAP
Abstract: Magistratūros studijų baigiamajame darbe pateikiami 2019 – 2020 metais Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Agrobiotechnologijos laboratorijoje chlorofito (Chlorophytum orchidastrum Lindl.) kultūros in vitro tyrimo rezultatai. Tyrimo objektas – Chlorofitas (Chlorophytum orchidastrum Lindl.). Tyrimo tikslas – nustatyti citokinino BAP poveikį chlorofito (Chlorophytum orchidastrum Lindl.) daigams in vitro. Tyrimo metodai. Chlorofito sėklos sudaigintos steriliomis, kontroliuojamomis sąlygomis, Murashige ir Skoog (MS) mitybos terpėje. 3 savaičių izoliuoti daigai pasodinti ant 25 ml MS terpės su įvairiomis citokinino (BAP) koncentracijomis (0,1, 0,5, 1,0, 2,0 ir 5,0 mg L-1). Vertintas chlorofito daigų aukštis (cm), šaknų skaičius (vnt.) ir ilgis (cm), lapelių skaičius (vnt.) ir ilgis (cm), ūglių kiekis (vnt.) ir daigų masė (g). Tyrimo rezultatai. Aukščiausi chlorofito daigai (3,4 cm) buvo mitybos terpėje, praturtintoje 2,0 mg L-1 BAP. Tirtos BAP koncentracijos slopino chlorofito ir pagrindinės, ir šoninių šaknų formavimąsi bei augimą. Chlorofito daigai daugiausia ir ilgiausias šaknis in vitro kultūroje išaugino terpėje be citokinino BAP (5,8 vnt.; 6,63 cm). Skirtingos BAP koncentracijos skatino gausesnį lapų formavimąsi, tačiau jie buvo trumpesni. Chlorofito daigai daugiausia lapų išaugino mitybos terpėje, papildytoje 2,0 mg L-1 BAP (9,2 vnt.), ilgiausi lapai buvo terpėje be augimo reguliatoriaus (2,92 cm). Tirtos BAP koncentracijos mažino chlorofito daigų masę. Didžiausia chlorofito daigų masė buvo terpėje be augimo reguliatoriaus (8,6g).
The master work presents the results of the research of a culture in vitro of Chlorophytum orchidastrum Lindl. Research was investigated at the Laboratory of Agrobiotechnology, Biology and Plant Biotechnology Institute of Vytautas Magnus University in 2019 – 2020. Object of the research: Chlorophytum orchidastrum Lindl. The aim of the research: to determine the effect of cytokinin BAP of Chlorophytum orchidastrum Lindl. sprouts in vitro. Methods of the research: Chlorophytum orchidastrum Lindl. seeds were sprouted under sterile and controlled conditions in Murashige and Skoog (MS) nutrient medium. After three weeks, isolated sprouts were planted on 25 ml of MS nutrient medium with various concentrations of cytokinin BAP (0.1, 0.5, 1.0, 2.0, and 5.0 mg L-1). Height of sprouts (cm), number (units) and length (cm) of roots, number (units) and length (cm) of leaves, number of shoots (units) and mass of sprouts (g) were evaluated. The results of the research: The highest sprouts of Chlorophytum orchidastrum Lindl. were formed in nutrient medium with 2.0 mg L-1 BAP (3.4 cm). The investigated BAP concentrations inhibited the formation and growth of the main and lateral roots of chlorophyte. The most and longest roots chlorophyte sprouts in vitro culture grew in nutrient medium without BAP (5.8 units; 6.63 cm). Different concentrations of BAP promoted more abundant leaf formation, but it were shorter. Most of the leaves chlorophyte sprouts grew in nutrient medium with 2.0 mg L-1 BAP (9.2 units.). And the longest leaves were in nutrient medium without growth regulator (2.92 cm). The investigated BAP concentrations reduced the mass of chlorophyte sprouts. The highest mass of chlorophyte sprouts was in the nutrient medium without growth regulator (8.6 g).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105674
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons