Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105647
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Sabalius, Arvydas
Supervisor: Padgurskas, Juozas
Title: Metalinių trinties paviršių, modifikuotų elektrokibirkštiniu legiravimu, tribologinių savybių tyrimas
Other Title: Investigation of tribological properties of metal friction surfaces modified by electrospark alloying
Extent: 47 p.
Date: 8-Jun-2020
Keywords: Elektrokibirkštinis padengimas;Electrospark deposition;Šiurkštumas;Roughness;Nudilimas;Wear;Mikrokietumas;Microhardness;Trinties pora;Tribo-pair
Abstract: Siekiant įvertinti metalinių trinties porų suderinamumą, panaudotas elektrokibirkštinis legiravimas (EKL) bronzos, molibdeno (Mo) ir kombinuotai Ti + Al + C dangoms suformuoti ant negrūdinto plieno C45 plokštelių, kurios buvo bandomos dirbant poroje su negrūdinto plieno C 45 (HRC 13–15) ritinėliu tepimo sąlygomis. Bandymai buvo atliekami 300 N ir 600 N apkrovomis. Tiriamojo darbo metu buvo matuojamas trinties paviršių šiurkštumas, trinties koeficientas, vertinamas atskirų trinties porų suminis nudilimas, suformuotų dangų mikrokietumas, detalesnei dilimo paviršių analizei atlikta elektroninio skenuojančio mikroskopo (SEM) analizė. Esant abiem apkrovoms trinties koeficientas buvo mažas (f≈0,05–0,07), tyrimo metu jo reikšmės, esant 300 N apkrovai, keitėsi kiek mažiau. Trinties poros su bronzos ir molibdeno dangomis buvo atspariausios dilimui. Nors Ti + Al + C danga buvo atspariausia dilimui, tačiau poroje dirbęs ritinėlis nudilo daugiausiai. Ši trinties pora buvo mažiausiai deranti, bandant abi apkrovas. Frikcinė pora, (C 45 + C 45), dirbusi be jokios dangos, nudilo nedaug (suminis rezultatas) lyginant su kitomis bandytomis poromis, tačiau plokštelė nudilo ženkliai daugiau už ritinėlį. Pastebimos masės sankaupos dilimo pėdsako kraštuose byloja apie plastinę deformaciją, todėl ši pora nėra tinkamai suderinta bandytoms apkrovoms.
To evaluate the compatibility of tribological pairs, electrospark deposition method (ESD) was used to deposit Bronze, molybdenum (Mo), and combined Ti + Al + C coatings on steel C45 plates, which were tested in pairs with a unhardened steel C45 (HRC13-15) roller under lubrication conditions. The tests were performed at 300 N and 600 N loads. During the research work the roughness of the friction surfaces, the coefficient of friction, the evaluation of individual friction pairs and total wear, the microhardness of the formed coatings, the analysis of the electron scanning microscope (SEM) for more detailed analysis of the wear surfaces were evaluated. At both loads the coefficient of friction was low (f≈0.05 - 0.07), during the study its values changed slightly less at 300 N load compared with a load of 600 N. Friction pairs with bronze and molybdenum coatings were the most wear resistant, combined Ti + Al + C coating was the most wear resistant, but the counter-body roller worked in the pair worn out the most. This tribological pair was the least compatible when tested with both loads. The friction pair without any coating (C 45 + C45) has worn out little (total result) compared to the other pairs tested, but the plate worn out significantly more compared with the roller, noticeable mass accumulations at the edges of the wear trace indicate plastic deformation, so this pair is not properly matched to the tested loads.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105647
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

59
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

60
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons