Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105639
Type of publication: master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Žukaitė, Viktorija
Supervisor: Jasinskas, Algirdas
Title: Netradicinių žolinių augalų biokuro granulių ruošimas ir jų savybių tyrimas
Other Title: Preparation of biofuel pellets of non-traditional herbaceous plants and investigation of their poperties
Extent: 53 p.
Date: 12-Jun-2020
Keywords: Biokuras;Biofuel;Drėgnis;Moisture;Šilumingumas;Calorific value;Peleningumas;Ash content;Granulės;Pellets
Abstract: Eksperimentiniai tyrimai atlikti 2018 – 2019 metais Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos inžinerijos ir saugos ir Lietuvos Energetikos institutuose. Temos aktualumas – Lietuvoje ir Pasaulyje įprastus kuro šaltinius keičia atsinaujinančioji energetika. Sprendžiamos aplinkos taršos problemos, siekiama mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Biomasės energetikoje su netradiciniais žoliniais augalais atliekami įvairūs tyrimai siekiant nustatyti jų tinkamumą ne tik biokurui, bet ir kitoms pramonės šakoms. Darbo tikslas – nustatyti netradicinių žolinių augalų granuliuoto biokuro fizines – mechanines, energetines savybes bei poveikį aplinkai ruošiant ir deginant granules. Baigiamojo darbo literatūrinėje analizėje apžvelgti žoliniai augalai, naudojimas įvairioms reikmėms, paruošimo technologija granuliuoto biokuro gamybai, apžvelgtos fizinės-mechaninės bei energetinės biokuro savybės. Atlikus tyrimus nustatyta, kad netradiciniai žoliniai augalai gali iš dalies pakeisti tradicinį biokurą, nes nustatytos viršytos chloro normos drambliažolės ir pluoštinių dilgėlių granulėse, kas sąlygoja šilumokaičių koroziją.
Experimental research was carried out in 2018 - 2019 at the Institute of Engineering and Safety of the Vytautas Magnus University Academy of Agriculture and the Lithuanian Energy Institute. Relevance of the topic - Renewable energy is replacing the usual fuel sources in Lithuania and in the world. Environmental pollution problems are being addressed, and the aim is to reduce greenhouse gas emissions. In biomass energy with non-traditional herbaceous plants, various studies are being carried out to determine their suitability not only for biofuels but also for other industries. The aim of the work is to determine the physical - mechanical, energy properties of the granular biofuel of non - traditional herbaceous plants and the impact on the environment during the preparation and burning of pellets. The literary analysis of the final work reviews the herbaceous plants, their use for various purposes, the preparation technology for the production of granular biofuels, and reviews the physical-mechanical and energy properties of biofuels. Studies have shown that unconventional herbaceous plants can partially replace traditional biofuels due to excess chlorine levels in ivory and fibrous nettle pellets, leading to corrosion of heat exchangers.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105639
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
viktorija_zukaitė_md.pdf1.67 MBAdobe PDF   Until 2025-06-12View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

61
checked on May 1, 2021

Download(s)

5
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.