Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105517
Type of publication: master thesis
Field of Science: Statybos inžinerija / Civil engineering (T002)
Author(s): Kuzminskytė, Dovilė
Supervisor: Žibienė, Gražina
Title: Programų AutoCAD Civil 3D ir EPANET galimybių inžinerinių tinklų projektavimui bei analizei palyginimas
Other Title: Comparison of AutoCAD Civil 3D and EPANET possibilities for engineering network design and analysis
Extent: 65 p.
Date: 12-Jun-2020
Keywords: Projektavimas;Design;Inžineriniai tinkla;Engineering networks;Vandentiekis;Water supply;AutoCAD Civil 3D;AutoCAD Civil 3D;EPANET;EPANET
Abstract: Tyrimo objektas: Vilniaus miesto, Antakalnio rajono gyvenamojo rajono inžineriniai tinklai. Tyrimo tikslas: įvertinti programų AutoCAD Civil 3D ir EPANET panaudojimo galimybes inžinerinių tinklų projektavimui ir analizei, remiantis realiu projektu. Uždaviniai: Atlikti literatūros analizę apie programų: Mike Urban, WaterGEMS, WaterCAD, SewerCAD, SewerGEMS ir SWMM panaudojimą inžinerinių tinklų projektavimui ir analizei; atlikti literatūros analizę apie programos AutoCAD Civil 3D naudojimą inžinerinių tinklų projektavimui ir modeliavimui; atlikti literatūros analizę apie programos EPANET naudojimą inžinerinių tinklų projektavimui ir modeliavimui; įvertinti Autodesk programos AutoCAD Civil 3D ir EPANET panaudojimo galimybes inžinerinių tinklų projektavimui ir analizei, remiantis realiu projektu; atlikti programos AutoCAD Civil 3D ir EPANET programos lyginamąją analizę įvertinant jų tinkamumą inžinerinių tinklų projektavimui ir modeliavimui. Tyrimo metodai: Mokslinės literatūros šaltinių analizė, duomenų lyginamoji analizė, projektavimo programų lyginamoji analizė. Tyrimo rezultatai: pirmoje darbo dalyje atlikta mokslinės literatūros šaltinių analizė apie inžinerinių tinklų projektavimui skirtas programas; antroje dalyje pateiktas tyrimo tikslas ir uždaviniai, skirti išanalizuoti iškeltą tikslą; trečioje darbo dalyje pateikiama darbo metodika nagrinėjamų programų, kuri padės pasiekti iškeltus tikslus ir uždavinius; ketvirtoje darbo dalyje analizuojami ir apibendrinami gauti darbo rezultatai. Pagrindinės išvados: Rezultatai parodė, kad AutoCAD Civil 3D programa buvo pranašesnė prieš EPANET lyginant abiejų programų galimybes inžinerinių tinklų projektavimui bei analizei.
Research object: Engineering networks of Vilnius city, Antakalnis district residential area. Research aim: to evaluate the possibilities of using AutoCAD Civil 3D and EPANET programs for design and analysis of engineering networks based on a real project. Objectives: to conduct a literature review on the use of applications: Mike Urban, WaterGEMS, WaterCAD, SewerCAD, SewerGEMS and SWMM – for engineering networks design and analysis; to conduct literature review on the use of program AutoCAD Civil 3D for design and modelling of engineering networks; to conduct literature review on the use of program EPANET for design and modelling of engineering networks; to evaluate the possibilities of using Autodesk software AutoCAD Civil 3D and program EPANET for design and analysis of engineering networks based on a real project; to conduct a comparative analysis of the programs AutoCAD Civil 3D and EPANET, evaluating their suitability for the design and modelling of engineering networks. Research methods: review of scientific literature, comparative analysis of data, comparative analysis of design programs. Research results: in the first part of the work was conducted the analysis of scientific literature sources about the programs for engineering networks design; in the second part presents the purpose of the research and the task, aimed at analysing the set purpose; in the third part of work presents the working methodology of the examined programs, which will help to reach the set purposes and tasks; in the fourth part of work analyses and summarizes the results of the work. Conclusions: the results showed that AutoCAD Civil 3D was superior to EPANET in comparing the possibilities of both applications for engineering networks design and analysis.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105517
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
dovile_kuzminskyte_md.pdf4.79 MBAdobe PDF   Until 2025-06-12View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

14
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.