Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105469
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba (S003) / Management
Author(s): Dubauskas, Mantas
Title: Building corporate reputation of the state-owned enterprise. The case of “Lietuvos Geležinkeliai”
Other Title: Korporatyvinės reputacijos kūrimas valstybės valdomoje įmonėje. „Lietuvos geležinkelių“ atvejis
Extent: 90 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Corporate reputation;Transparency;State-owned enterprise;Korporatyvinė reputacija;Skaidrumas;Valstybės valdoma įmonė
Abstract: The aim of the final master's thesis is to carry out empirical research based on the developed methodology and to provide solutions on how to build the corporate reputation of a state-owned enterprise. The first part is theoretical analysis of corporate reputation definition; the main factors that build corporate reputation; value that creates good corporate reputation; factors that help to build corporate reputation and losses caused by lost corporate reputation; tools to measure corporate reputation; specifics of state-owned enterprises in the context of building corporate reputation. The second part is analysis of AB “Lietuvos Geležinkeliai” case: the period of three years (end of 2016 – end of 2019) during which active measures of building corporate reputation were taken. Largest problems are identified, all the actions related to corporate reputation that company made are described. Public opinion surveys on how society evaluates company reputation and what problems they see are analyzed. With the help of these surveys change of AB “Lietuvos Geležinkeliai” corporate reputation during investigated period is evaluated. Furthermore, experts’ interviews are conducted in the framework of empirical research. In the third part of final master thesis generalization of the analysis of AB “Lietuvos Geležinkeliai” case is presented: which measures worked best, what actions were not done correctly and what are remaining and new problematic aspects. Afterwards possible practical solutions to build corporate reputation in state-owned enterprises are developed.
Baigiamojo magistro darbo tikslas yra atlikti empirinius tyrimus, remiantis sukurta metodika, ir pateikti sprendimus, kaip kurti valstybinės valdomos įmonės korporatyvinę reputaciją.Pirmoje dalyje pateikiama teorinė korporatyvinės reputacijos apibrėžimo analizė; pagrindiniai veiksniai, formuojantys korporatyvinę reputaciją; vertė, kurią sukuria gera korporatyvinė reputacija; veiksniai, padedantys formuoti korporatyvinę reputaciją ir nuostoliai dėl korporatyvinės reputacijos; priemonės korporatyvinei reputacijai įvertinti; valstybės valdomų įmonių specifika korporatyvinės reputacijos formavimo kontekste. Antroje dalyje analizuojamas AB „Lietuvos geležinkeliai“ atvejis: trejų metų laikotarpis (2016 m. pabaiga - 2019 m. pabaiga), per kurį buvo imtasi aktyvių priemonių kurti korporatyvinę reputaciją. Nustatytos didžiausios problemos, aprašyti veiksmai, susiję su korporatyvinės reputacijos kūrimu. Analizuojami atlikti tyrimai, kaip visuomenė vertina įmonės reputaciją ir kokias problemas mato. Remiantis šiais tyrimais, vertinami AB „Lietuvos geležinkeliai“ korporatyvinės reputacijos pokyčiai. Taip pat empirinio tyrimo rėmuose atlikti ekspertų interviu. Trečioje darbo dalyje apibendrinama AB „Lietuvos geležinkeliai“ atvejo analizė: kurios priemonės buvo veiksmingiausios, kokie veiksmai nebuvo padaryti ir ką reikėtų padaryti, kokie yra likę bei kokie atsirado nauji probleminiai aspektai. Galiausiai pateikiami galimi praktiniai sprendimai, kaip kurti korporatyvinę reputaciją valstybės valdomoje įmonėje.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105469
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Appears in Collections:2020 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
mantas_dubauskas_md.pdf1.1 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.