Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/104899
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Juknelienė, Daiva
Supervisor: Mozgeris, Gintautas
Title: Žemės naudojimo raidos Lietuvoje retrospektyva ir perspektyva
Other Title: Land use development in Lithuania: retrospection and perspective
Extent: 145 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 4-Jun-2020
Keywords: Teritorijų planavimas;Žemės naudojimas;Klimato kaita;Šiltnamio efektas;Scenarijų modeliavimas;Scenario modelling;Spatial planning;Greenhouse effect;Climate change;Land-use
Abstract: Disertacijoje pristatomi tyrimai, kuriuose naudojant tiesioginio kartografavimo metodus, įvertintas Lietuvos teritorijos miškingumas praeito amžiaus viduryje, kuris nustatytas didesnis nei teigia šaltiniai. Taip pat įvertinti žemės naudojimo raidos Lietuvoje geografiniai aspektai taikant erdvinės statistikos metodus. Atskleista žemės naudojimo scenarijų modeliavimo reikšmė priimant atitinkamus valdymo sprendimus. Pasiūlyta ir aprobuota žemės naudojimo scenarijų modeliavimo sistema, taikant sistemų dinamika ir priežastiniu ryšiu grindžiamus modelius, o kaip įvesties duomenis naudojant atrankiniais stebėjimais gautą žemės naudojimo kaitos retrospektyvinę informaciją. Metodiškai pagrįsti žemės naudojimo scenarijų modeliavimo informacinės sistemos principai bei numatytos gairės tokiai sistemai sukurti ir įdiegti Lietuvoje.
The dissertation presents a study, which estimates the forest cover percentage in Lithuania referring to the middle of the last century using wall-to-wall mapping approach, and states that this figure exceeds the facts available from other available references. Geographical aspects of land use development in Lithuania were also evaluated using methods of spatial statistics. The significance of land-use scenario modelling in making the relevant management decisions is revealed. Land Use Scenario Modelling System has been proposed and validated. The System is based on systems dynamics and causality models and use of sampling-based retrospective information on the land-use changes as inputs. The engine for land use scenario modelling and guidelines for development and implementation of such a system in Lithuania is methodologically justified.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/104899
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA MEF dak.)

Files in This Item:
daiva_jukneliene_dd.pdf14.85 MBAdobe PDF   Until 2025-06-04View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

79
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

50
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.