Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/102589
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Jonaitytė, Laura
Supervisor: Nugaraitė, Audronė
Title: Moterų reprezentacija interneto naujienų portalų sporto žurnalistikoje (Delfi.lt, 15min.lt)
Other Title: Women representation in sport journalism of internet news portals (Delfi.lt, 15min.lt)
Extent: 57 p.
Date: 9-Jan-2020
Keywords: Lyčių lygybė;Moterys sporte;Lengvoji atletika;Gender equality;Women in sports;Athletics
Abstract: Kiekvienas žmogus turi sąsają su sportu – vieniems tai karjera, kitiems pramoga. Sirgaliai mėgaujasi sporto reginiu, palaiko savo mėgiamus sportininkus ar komandas bei laukia jų pergalių. Profesionalūs sportininkai iš visų jėgų kovoja norėdami užfiksuoti kuo geresnius rezultatus ir užlipti ant nugalėtojų pakylos. Sporto žurnalistai praneša naujienas apie sportininkų pasirodymus, dalijasi jų komentarais apie pasiektus rezultatus. Kiekvienas sporto reginys yra sporto žurnalistų darbo vieta, kurioje jie turi sąžiningai, etiškai, atsakingai dirbti. Tačiau ne visi sporto renginiai sulaukia daug žiniasklaidos dėmesio. Vienas iš tokių renginių yra lengvosios atletikos varžybos. Kadangi tai nėra populiariausia sporto šaka Lietuvoje, dėmesys jai žymiai mažesnis nei, pavyzdžiui, krepšiniui. Lengvaatlečiai, kurie dirba taip pat sunkiai, kaip ir bet kurios kitos sporto šakos atstovai, garsina savo šalį pasaulyje, laimi apdovanojimus ir gerina rekordus, patenka į Olimpines žaidynes ir pasaulio čempionatus nesulaukia pakankamai padėkų ir palaikymo. Dėl tokios situacijos šiame baigiamajame darbe bus kalbama apie lengvąją atletiką ir profesionales šios sporto šakos atstoves. Šio baigiamojo magistro darbo objektas – Lietuvos lengvosios atletikos sportininkių reprezentacija lietuviškuose naujienų portaluose. Pasirinktos lengvosios atletikos atstovės, nes moterys ir vyrai nėra apdovanojami spaudos dėmesiu vienodai, todėl šiuo tyrimu bus siekiama išsiaiškinti, kiek sporto žurnalistai domisi lengvaatlečių pasiekimais. Šio baigiamojo darbo tikslas – išanalizuoti, kaip moterys, lengvosios atletikos atstovės, yra pristatomos lietuviškoje sporto žiniasklaidoje. Darbo tikslui pasiekti buvo išsikelti šeši uždaviniai: susipažinti su sporto veiklos raida bei plėtra; ištirti, kiek dėmesio, kaip sporto šaka, lengvoji atletika sulaukia iš žiniasklaidos; išnagrinėti naujienų portalų vaidmenį, kuomet pateikiama informacija apie lengvaatletes; parodyti, kaip Lietuvos lengvaatletės reprezentuojamos naujienose, ir kiek publikacijų jos sulaukia; ištirti, ar pateiktos publikacijos atitinka tarptautinio Olimpinio komiteto rekomendacijas apie lyčių lygybę sporto žurnalistikoje. Atliekant tyrimą buvo bandoma patvirtinti keletą teiginių: 1. Apie lengvaatlečius daugiau rašoma čempionatams artėjant arba jų metu. Teiginys buvo patvirtintas, nes čempionatų metu naujienų portalai praneša apie rezultatus, pateikia sportininkų ir jų trenerių, federacijos atstovų komentarus, dėl to publikacijų skaičius nežymiai, bet padidėja. 2. Lietuvos legvaatletės daugiau dėmesio iš spaudos sulaukia tik patekusios į pirmąjį penketą. Šis teiginys taip pat pasitvirtino, nes tik turėjusios gerą sezoną, gerinusios rekordus, laimėjusios medalius ar likusios netoli nugalėtojų pakylos sulaukdavo daugiau dėmesio, žurnalistai publikavo jų komentarus, domėjosi ateities tikslais ir planais. Nepasisekus varžyboms, naujienų portalai pranešdavo tik apie rezultatus, nurodydami nugalėtojas ir pateikdami lietuvės vietą bendroje įskaitoje. 3. Lietuvos sporto žurnalistai laikosi tarptautinio Olimpinio komiteto patarimų apie lyčių lygybę ir naujienų pateikimą spaudoje. Galima teigti, kad šis teiginys beveik pasitvirtino, nes pastebėtos buvo tik kelios išimtys. Magistrinį darbą sudaro trys pagrindinės dalys. Pirmojoje susipažįstama su sporto plėtra, vystymusi, sporto šakų populiarumu pasaulyje ir Lietuvoje. Antrojoje dalyje pristatoma sporto žurnalistikos raida pasaulyje ir Lietuvoje, pateikiamas požiūris į moteris, dirbančias sporto žurnalistikoje, pasakojama, su kokiais iššūkiais ir stereotipiu mąstymu joms tenka susidurti. Šioje dalyje taip pat kalbama apie profesionalias sportininkes, yra pristatoma, kaip jos buvo priimtos sporto pasaulyje, aiškinama, kaip vertinamos moterys, pasirinkusios sportininkių kelią. Antro skyriaus pabaigoje pristatomos ir tarptautinio Olimpinio komiteto rekomendacijos, pateiktos žurnalistams, kurios bus reikalingos atlikto tyrimo apibendrinimui. Trečiojoje dalyje pristatomas lyčių lygybės tyrimas bei jo rezultatai. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados.
Everyone has a connection to sport - for some it is a career, for others it is an entertainment. Fans enjoy sporting events, support their favorite athletes or teams and cheer for their victory. Professional athletes fight to capture the best possible results and climb the podium. Sports journalists report news on athletes performances and publish their comments to readers. Every sporting event is a workplace for sports journalists, where they have to work honestly, ethically, and responsibly. However, not all sporting events receive the same amount of media attention. One such event is athletics. As it is not the most popular sport in Lithuania, it has less focus than basketball, for example, and athletes who work hard and make their country famous do not receive enough thanks and support. The object of this final master thesis is representation of Lithuanian athletics women athletes in Lithuanian news portals. Athletics have been selected because women and men are not rewarded equally by the press. This study will look at how much sports journalists are interested in women achievements in athletics. The purpose of this master thesis is to analyze how female athletes who participate in athletics are represented in Lithuanian sports media. In order to achieve the aim of the thesis the following six tasks have been set: to analyze the development of sports and its activities; investigate how much athletics as a sport receives media attention in Lithuania; to examine the role of news portals in providing information on athletics; to show how Lithuanian athletics are represented in the news and how many publications they receive; to examine whether the publications submitted comply with the recommendations of the International Olympic Committee on Gender Equality in Sport Journalism. The study attempted to confirm a number of statements: 1. About athletics is written more during or near championships. The claim was confirmed because during the championships, news portals report results, comments from athletes and their coaches, federation representatives, resulting in a slight but increasing number of publications. 2. Female Lithuanian athletes get more attention from the press only if they make it to final five in athletics championships. The statement also proved true, as only those who had a good season, improved records, won medals or stayed close to the winners received more attention, journalists published their comments, and were interested in future goals and plans. In the event of a failure, news portals only reported the results, indicating the winners and placing Lithuanian athlete in the overall standings. 3. Lithuanian sports journalists follow the recommendations of the International Olympic Committee on gender equality and press coverage. It could be argued that this claim was almost confirmed, with only a few exceptions noted. Master thesis consists of three main parts. The first introduces the development and popularity of sports in the world and in Lithuania. The second part introduces the development of sports journalism in the world and in Lithuania and presents the attitude towards women working in sports journalism. This part also talks about women in the world of sports, presenting the challenges they face because of their gender. The recommendations of the International Olympic Committee to journalists are also presented in the second part. The third part introduces the study on gender equality and its results. Conclusions are presented at the end of this thesis.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/102589
Appears in Collections:2020 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
laura_jonaityte_md.pdf1.16 MBAdobe PDF   Until 2025-01-09View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.