Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/102558
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Kušnarenko, Artūras
Supervisor: Žilys, Apolonijus
Title: Klaipėdos miesto įvaizdis viešojoje erdvėje: Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji komunikacija ir gyventojų vertinimai
Other Title: The image of Klaipėda city in public space: public communication and citizens assesments of Klaipėda city municipality
Extent: 69 p.
Date: 9-Jan-2020
Keywords: Miesto įvaizdis;Savivaldybė;Savivaldybės reputacija;Bendruomenės;City image;Municipality;Municipal reputation;Communities
Abstract: Šio darbo problema - Klaipėdos miesto įvaizdis, kuris yra šiuolaikinio miesto dalis, bet per mažai nagrinėta. Savivaldybė kaip viena svarbiausių vietos valdžios institucijų mieste yra atsakinga už miesto valdymą ir kaip bus pristatomas miesto įvaizdis pasitelkus strateginę komunikaciją, todėl savivaldybės darbas yra svarbus formuojant miesto įvaizdį. Darbo objektas yra Klaipėdos miesto savivaldybės veiklos kuriant bei komunikuojant miesto įvaizdį, tarp vietinių gyventojų ir jų vertinimas. Tyrimo tikslu siekiama atskleisti kaip tarp vietinių gyventojų yra vertinama Klaipėdos miesto savivaldybės veikla kuriant ir iškomunikuojant miesto įvaizdį. Gyventojai neigiamai vertina pietinės miesto dalies problemas, bei naikinamą paveldą kuriant miesto įvaizdį,o komunikaciniai kanalai nėra reikšmingi siekiant pritraukti turistus, bei naujasis miesto logotipas yra įsimintinas. Tokie veiksniai skirtingai lemia formuojamą miesto įvaizdį. Klaipėdos miesto gyventojai palankiai vertina savivaldybės reputaciją, jeigu jos atstovai siekia bendro visoms pusėms naudingo sprendimo. Komunikacinių kanalų vertinimas negerina savivaldybės reputacijos.
The problem of this work is the image of the city of Klaipėda, which is a part of the modern city that has not been sufficiently studied. As one of the most important local authorities in the city, the municipality is responsible for the management of the city and how the image of the city will be presented through strategic communication, so the work of the municipality is important in shaping the image of the city. The object of the research is the evaluation of Klaipėda city municipality activities in creating and communicating the city image among the local residents and their evaluation. The research revealed that the image of the city is made up of many factors, which are influenced by the city brand created by the city, the factors attracting tourists and the initiatives of the inhabitants themselves to create the image of the city. The role of the municipality is important because its activities and the image it creates determine the stability of the city and the involvement of the inhabitants in the overall image of the city. Municipal activities and communication are regulated by European and Lithuanian legislation. Residents negatively view the problems of the southern part of the city and the destructive heritage in creating the city image, while communication channels are not significant in attracting tourists, and the new city logo is memorable. Such factors influence the formation of the city image differently.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/102558
Appears in Collections:2020 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons