Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/102454
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Adeyemo, Emmanuel Oluwatosin
Supervisor: Vaznonienė, Gintarė
Title: Prevention of poverty in rural areas of Nigeria
Other Title: Skurdo prevencija Nigerijos kaimo vietovėse
Extent: 67 p.
Date: 9-Jan-2020
Keywords: Poverty prevention;Skurdo prevencija;Nigeria;Nigerija;Education;Išsilavinimas;Rural areas;Kaimo vietovės
Abstract: Tyrimo objektas: skurdo prevencija. Tyrimo tikslas: pasiūlyti strateginį skurdo Nigerijos kaimo vietovėse pagerinimo būdą. Užduotys: 1. Ištirti skurdo reiškinį, nagrinėjant įvairias teorines paradigmas. 2. Nustatyti skurdo prevencijos veiksmus Nigerijos politiniuose dokumentuose. 3. Parengti tyrimų metodiką, kaip nustatyti skurdo poveikį ir jo prevencijos galimybes Nigerijoje. 4. Parengti Nigerijos skurdo prevencijos planą. Tyrimo metodai: pirminių ir antrinių literatūros šaltinių analizė ir sintezė, indukcija ir dedukcija, dokumentų analizė, anketos, dalyvių analizė ir grafinio vaizdavimo metodai. Tyrimo rezultatai: pirmoje dalyje pagrindinis dėmesys skiriamas teoriniam skurdo Nigerijos kaimo vietovėse savybių vertinimui. Šioje dalyje matuojamas skurdas ir analizuojamos jo priežastys ir poveikis kaimo vietovėse. Antroje dalyje susitelkiama į strateginių skurdo Nigerijos kaimo vietovėse prevencijos būdų pasiūlymus. Trečioje dalyje pateikiamas skurdo prevencijos programų kaimo vietovėse vertinimas ir pateikiami pasiūlymai, kaip išvengti skurdo Nigerijos kaimo vietovėse. Išvados ir praktinis projektų pritaikymas: skurdo reiškinio ištyrimas, nagrinėjant įvairias teorines paradigmas, skurdo prevencijos veiksmų Nigerijos politiniuose dokumentuose nustatymas, tyrimų metodikos, kaip nustatyti skurdo poveikį ir jo prevencijos galimybes Nigerijoje, parengimas ir Nigerijos skurdo prevencijos plano parengimas.
Research object; prevention of poverty. Research aim; to suggest the strategic approach towards ameliorating poverty in rural areas of Nigeria. Objectives; 1. To explore the phenomenon of poverty by examining various theoretical paradigms. 2. To identify poverty prevention actions in Nigeria political documents. 3. To prepare research methodology for identifying effects of poverty and its prevention possibilities in Nigeria. 4. To prepare poverty prevention plan for Nigeria. Research methods; analysis and synthesis of primary and secondary literature, induction and deduction, document analysis, questionnaire, stakeholders’ analysis and graphical representation techniques. Research results; Part one focuses on the theoretical approaches for characteristics poverty in rural areas in Nigeria. Part two focuses on the suggestions the strategic approach towards preventing poverty in rural areas of Nigeria. Part three presents the evaluation of the implementation of poverty prevention programmes in rural areas and provides a suggestion on how to prevent poverty in the rural areas of Nigeria. Conclusions and practical application of the projects; exploring the phenomenon of poverty by examining various theoretical paradigms, identifying poverty prevention actions in Nigeria political documents, preparing research methodology for identifying effects of poverty and its prevention possibilities in Nigeria and prepare poverty prevention plan for Nigeria.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/102454
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
adeyemo_emmanuel oluwatosin_md.pdf1.09 MBAdobe PDF   Until 2025-01-09View/Open

adeyemo_emmanuel oluvatosin_md.pdf

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

71
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.