Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/102440
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Mockevičiūtė, Gerda
Supervisor: Klebanskaja, Nina
Title: Korporatyvinio prekės ženklo keitimo komunikacija: UAB „Ignitis“ atvejis
Other Title: Corporate rebranding communication: case of UAB „Ignitis”
Extent: 70 p.
Date: 9-Jan-2020
Keywords: Korporacija;Prekės ženklas;Komunikacija;Corporation;Brand;Communication
Abstract: Korporatyvinio prekės ženklo palaikymas yra bene svarbiausia įmonės funkcijų dalis. Tai atskleidžia, kokį įvaizdį visuomenei nori suteikti tam tikra korporacija. Dažnais atvejais, įmonės dėl tam tikrų priežasčių būna paskatintos susijungti ar keisti prekės ženklą. Todėl, norint įvertinti bei deramai išanalizuoti šį procesą, buvo pasirinktas bene populiariausios Lietuvos įmonės UAB „Lietuvos Energijos tiekimas“ dar visai neseniai tapusia UAB „Ignitis“ atvejis. Baigiamojo darbo tikslas – išanalizuoti UAB „Ignitis“ korporatyvinio prekės ženklo keitimo procesą. Teorinėje baigiamojo darbo dalyje analizuojama korporatyvinio prekės ženklo ir korporatyvinio identiteto bei įvaizdžio samprata. Apžvelgiami korporatyvinio prekės ženklo keitimo metodai, kaitos priežastys bei tam pritaikomi modeliai. Analitinėje darbo dalyje yra analizuojama UAB „Ignitis“ įmonės komunikacija. Išsamiai aprašoma baigiamojo darbo metodologija, parengta kiekybinė ir kokybinė turinio analizė. Taip pat apžvelgiami atvejo analizės rezultatai, pristatoma UAB „Ignitis“ veikla bei vidinės ir išorinės komunikacijos principai, aptariami UAB „Ignitis“ prekės ženklo keitimo komunikacijos aspektai bei rezultatai. Paskutinėje darbo dalyje yra pateikiamos išvados pagal teorinės analizės ir empirinio tyrimo rezultatus.
Corporate branding is one of the most important parts of corporate functions. It reveals what public opinion that particular corporation wants to give. Frequently, for some kind of reasons, companies can be encouraged to merge, or to change the corporate brand. So, to evaluate this process, one of the most popular Lithuanian companies UAB „Lietuvos Energijos Tiekimas” recently becoming UAB „Ignitis” case was chosen. The aim of this project – to analyze the changes of UAB „Ignitis” corporate brand. The theoretical part of the final work analyzes the concept of corporate brand and corporate identity. Reviews corporate rebranding methods, causes and models. In the analytical part of the work the communication of UAB „Ignitis” is analysed. The methodology of the final work is described in detail, the quantitative and qualitative content analysis is prepared. It also reviews the results of the case study, introduces the activities of UAB „Ignitis” and the principles of internal and external communication, aspects and results of UAB „Ignitis” brand change communication are also being discussed. In the last part, considering the results of theoretical analysis and empirical research, the conclusions are given.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/102440
Appears in Collections:2020 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
gerda_mockeviciute_md.pdf2.09 MBAdobe PDF   Until 2025-01-09View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

161
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

105
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.