Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/102436
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŽardeckaitė-Matulaitienė, Kristina-
dc.contributor.authorValiūnaitė, Reda-
dc.date.accessioned2019-12-27T13:40:54Z-
dc.date.available2019-12-27T13:40:54Z-
dc.date.issued2020-01-10-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/102436-
dc.description.abstractTyrimo tikslas – įvertinti 18-22 metų amžiaus jaunuolių sveikatai palankaus elgesio sąsajas su jų religingumu ir asmenybės bruožais. Tyrime dalyvavo 208 asmenys, 18 – 22 metų amžiaus, viso 88 vaikinai ir 120 merginų, apklausa vyko internetiniu būdu. Jaunuolių sveikatai palankiam elgesiui įvertinti buvo naudojamas Sveikatai palankaus elgesio klausimynas, kurį sudarė penkios subskalės: rūpinimasis mityba, higiena, miego/poilsio režimu, saugumu ir fizine veikla (Woynarowska-Soldan, 2012). Vidinis ir išorinis religingumas įvertintas remiantis „Universalia amžiui“ religinės orientacijos skale (Gorsuch, Venable, 1983), asmenybės bruožai tirti „Penketo svarbiausių“ bruožų klausimynu (BFI) (John, Donahue, Kentle, 1991; Benet-Martinez, John, 1998; John, Naumann, Soto, 2008). Tiriamiesiems buvo pateikti papildomi demografiniai klausimai apie lytį, amžių, išsilavinimą, šeimyninę padėtį ir prašoma įvertinti kaip jie rūpinasi savo sveikata. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad jaunuolių sveikatai palankus elgesys yra susijęs su religingumu: didėjant jaunuolių vidiniam ir išoriniam religingumui, didėja ir jų rūpinimasis mityba, higiena, daugiau dėmesio skiriama miego/poilsio režimui, saugumui ir fizinei veiklai. Nustatyta, kad ryšiai tarp jaunuolių vidinio religingumo ir sveikatai palankaus elgesio yra stipresni nei ryšiai tarp jų išorinio religingumo ir sveikatai palankaus elgesio. Taip pat jaunuolių stipriau išreikštas sveikatai palankus elgesys yra susijęs su asmenybės bruožais – teigiamai su ekstraversija, sutarumu, sąmoningumu bei atvirumu patirčiai ir neigiamai su neurotiškumu.lt
dc.description.abstractAim of the study – to determine the relationship between health-promoting behavior of young people aged 18-22, religiosity and personality traits. The survey involved 208 young people aged 18-22, 88 male and 120 female, and was conducted online. Positive Health Behaviours Questionnaire, consisting of five subscales: nutrition, hygiene, sleep/rest, safety, and physical activity (Woynarowska-Soldan, 2012), was used to assess adolescent health-promoting behaviors. Internal and external religiosity was evaluated by the „Religious Orientation Scale: „Age Universal“ I-E Scale“ (Gorsuch, Venable, 1983), and personality traits were investigated by the Big Five Inventory (BFI) (John, Donahue, Kentle, 1991; Benet-Martinez, John, 1998; John, Naumann, Soto, 2008). Participants were asked additional demographic questions about their gender, age, education, marital status, and asked to rate how well they care about their health. The results of the study revealed that health-promoting behavior of young people is related to their religiosity: as internal and external religiosity increases, they care more about their nutrition, hygiene, sleep / rest, safety, and physical activity. Relationships between internal religiosity and health-promoting behavior of young people were found to be stronger than those between external religiosity and health-promoting behaviors. Also, the healthier behavior that young people exhibit is associated with personality traits – positively with extraversion, agreeableness, conscientiousness and openness to experience, and negatively with neuroticism.en
dc.description.sponsorshipSocialinių mokslų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipPsichologijos katedralt
dc.format.extent57 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas viešai neprieinamas / No access-
dc.subjectSveikatai palankus elgesyslt
dc.subjectPositive health behavioursen
dc.subjectVidinis religingumaslt
dc.subjectInternal religiosityen
dc.subjectIšorinis religingumaslt
dc.subjectExternal religiosityen
dc.subjectAsmenybės bruožailt
dc.subjectPersonality traitsen
dc.subjectPaauglystėlt
dc.subjectAdolescenceen
dc.subject.otherPsichologija / Psychology (S006)-
dc.title18-22 metų amžiaus jaunuolių sveikatai palankaus elgesio sąsajos su jų religingumu ir asmenybės bruožaislt
dc.title.alternativeRelations among health-promoting behavior of young people aged 18-22 and their religiosity and personality traitsen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextembargo_20250110-
crisitem.author.deptPsichologijos katedra-
Appears in Collections:2020 m. (SMF mag.)
Files in This Item:
reda_valiunaite_md.pdf736.95 kBAdobe PDF   Until 2025-01-10View/Open
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

120
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

48
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.