Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/101905
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Vakulenko, Olga
Supervisor: Klebanskaja, Nina
Title: Identification of the mechanism of anthropomorphism effect on consumer preference and product attributes processing through experiment replication
Other Title: Antropomorfizmo poveikio vartotojo pasirinkimui mechanizmo identifikavimas ir pakartotinio eksperimento metu apdoroti produkto atributai
Extent: 65 p.
Date: 29-Nov-2019
Keywords: Anthropomorphism;Attractiveness;Consumer choice;Antropomorfizmas;Patrauklumas;Vartotojų pasirinkimas
Abstract: The main aim of the present paper is to develop a recommendation for future research on consumer preference and anthropomorphism effect on it for creating consistent marketing offers on practice and identifying the underlying mechanism of perception. The paper consists of three main parts. The first part consists of the principal analysis of existing theories regarding anthropomorphism and consumer behaviour, consumer preference, gender difference in perception and necessity of the replication of existing studies. In the second part, replication of the published earlier experiment performed and supplied with an exhaustive analytical review, which exceeds the original, providing new sight on the problem. In the third part, a practical solution based on the findings provided which could be used for improving current experiment design, application on practice and contributing to the general marketing knowledge on consumer preference. In the end, the main conclusion is presented.
Pagrindinis šio darbo tikslas yra parengti rekomendacijas būsimiems vartotojų pasirinkimo ir antropomorfizmo poveikio tyrimams, siekiant sukurti nuoseklius rinkodaros pasiūlymus, pritaikomus praktikoje, ir nustatyti pagrindinį suvokimo mechanizmą. Darbą sudaro trys pagrindinės dalys. Pirmoji dalis sudaryta iš esamų teorijų, susijusių su antropomorfizmu ir vartotojų elgsena, vartotojų pasirinkimo, lyčių suvokimo skirtumų ir esamų tyrimų pakartotinio atlikimo būtinybės analizės. Antroje dalyje pateikiamas pakartotinai atliktas ir paskelbtas ankstesnis eksperimentas bei išsami analitinė apžvalga, esanti žymiai platesnė už originalo, dėl ko atsirado galimybė į problemą pažvelgti nauju kampu. Trečioje dalyje pateiktas gautais duomenimis paremtas praktinis sprendimas, kuris galėtų būti panaudotas tobulinant esamo eksperimento planą, taip pat pritaikomas praktikoje bei plečiantis bendras rinkodaros žinias apie vartotojų pageidavimus. Pabaigoje pateikiamos pagrindinės išvados.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/101905
Appears in Collections:2019 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
olga_vakulenko_md.pdf2.88 MBAdobe PDF   Until 2024-11-29View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

182
checked on Sep 7, 2020

Download(s)

84
checked on Sep 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.