Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/101902
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Sadykova, Jelena
Supervisor: Staniulienė, Sonata
Title: Lean vadybos sistemos taikymas UAB „ETS“ atveju
Other Title: Application of Lean management system in case of UAB ETS
Extent: 92 p.
Date: 29-Nov-2019
Keywords: Lean sistema;Lean vadyba;Gamybos ląstelė;Lean system;Lean management;Production cell
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – pateikti pasiūlymus, kaip taikyti Lean vadybos sistemą UAB „ETS“. Pirmoje darbo dalyje analizuojami įvairūs literatūros šaltiniai apie Lean vadybos sistemos tikslą, kultūrą, vertybės, principus, metodus ir įrankius bei vadovo dalyvavimą taikyme. Antrajame darbo skyriuje pristatomas atliktas Lean vadybos sistemos taikymo tyrimas. Tyrimas sudarytas iš keturių perpektyvų: interviu su vadovais ir darbuotojais, įdiegtų Lean vadybos sistemos metodų dokumentų analizė bei taikymo stebėjimas. Tyrimo objektu pasirinkta pramoninių šviestuvų gamybos įmonė UAB “ETS“. Tyrimo metu nustatyta, kad įdiegti prieš du metus metodai taikomi netinkamai, trūksta vadovų palaikymo, dalyvavimo ir kontrolės. Trečioje dalyje aprašytos problemos, kurioms sudarytas gerinimo projektas siekiant, kad Lean vadybos sistema duotų laukiamus rezultatus. Nustatytas Lean vadybos sistemos taikymo strateginis tikslas ir suprojektuoti konkretūs sprendimai su pavyzdžiais šiam tikslui siekti.
The aim of this final academic writing job is to present the proposals how to involve Lean manufacturing system to ETS Company. The first part of this writing job analyzes the various sources about culture, values, princi-ples, methods and tools of Lean management system aims. Also about Manager's role in system’s implementation process. The second part presents Lean manufacturing system implementation re-search. The research consists four perspectives: interviews with managers and employees, then doc-ument analysis of the implemented Lean management system methods and whole process monitor-ing. Industrial lighting company UAB “ETS” was chosen as the object of research. The study found that methods which implemented two years ago not been used properly and have not been con-trolled by management. The third party describes problems which the improvement project has been created for, to achieve expected results. The strategic aim of Lean control system was determined and specific solutions with examples to achieve this aim were developed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/101902
Appears in Collections:2019 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
jelena_sadykova_md.pdf4.37 MBAdobe PDF   Until 2024-11-29View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

128
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

57
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.