Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/101900
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba (S003) / Management
Author(s): Pupininkaitė, Rasa
Title: Konkurencinio pranašumo stiprinimas UAB „Ąžuolyno vaistinė" pavyzdžiu
Other Title: Competitive advantage strengthening based on JSC „Ąžuolyno vaistinė" case
Extent: 86 p.
Date: 29-Nov-2019
Keywords: Konkurencinis pranašumas;Farmacijos rinka;Marketingas;Competitive advantage;Pharmaceutical market;Marketing
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas - pateikti pasiūlymus, kaip mažai farmacijos įmonei sustiprinti konkurencinį pranašumą rinkoje. Teorinėje darbo dalyje yra analizuojama konkurencinio pranašumo problematika, kokios sąlygos nulemia įmonių konkurencinį pranašumą. Analitinėje darbo dalyje siekiant identifikuoti įmonės konkurencinius pranašumus ir nustatyti jų didinimo galimybes, atliekamas empirinis tyrimas, kurio metu vertinama UAB „Ąžuolyno vaistinė” veikla klientų požiūriu. Atliekant anketinę lojalių ir potencialių klientų apklausą bei kiekybinę gautų rezultatų analizę buvo išryškintos probleminės sritys ir nustatyti tobulintini aspektai. Atsižvelgiant į nustatytas problemines sritis, projektinėje darbo dalyje pateikiami pasiūlymai, kurie sustiprintų UAB „Ąžuolyno vaistinė” konkurencinį pranašumą.
The aim of this paper: to submit offers as a small pharmaceutical company to strengthen the competitive advantage in the market. The theoretical part of work analyzes the problem of competitive advantage, what conditions determine the competitive advantage of companies. In the analytical part of work, in order to identify the competitive advantages of the company and to identify opportunities for their increase, an empirical research is carried out, which evaluates the activity of JSC „Ąžuolyno vaistinė” from the customers point of view. The questionnaire survey of loyal and potential customers and the quantitative analysis of the results obtained highlighted problem areas and identified areas for improvement. Taking into account the problem areas identified, the design part of the work contains offers that would strengthen JSC „Ąžuolyno vaistinė” competitive advantage.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/101900
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Marketingo katedra
Appears in Collections:2019 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
rasa_pupininkaite_md.pdf2.27 MBAdobe PDF   Until 2024-11-29View/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.