Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/101896
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Kašauskaitė, Lina
Supervisor: Kyguolienė, Asta
Title: Prarastų pardavimų valdymas: UAB „Domus Lumina“ atvejis
Other Title: Management of lost sales: case of UAB "Domus Lumina"
Extent: 87 p.
Date: 29-Nov-2019
Keywords: Prarasti pardavimai;Gautų/prarastų pardavimų analizė;Pardavimai;Tiekimo grandinė;Lost sales;Win/loss sales analysis;Sales;Supply chain
Abstract: Šio diplominio magistrinio darbo tikslas – išanalizuoti įmonės UAB „Domus Lumina“ prarastus pardavimus ir pateikti pasiūlymus prarastų pardavimų valdymui. Pirmoje – teorinėje – dalyje yra pateikiama mokslinės literatūros analizė apie prarastų pardavimų sampratą, dažniausias jų priežastis, pasekmes, analizės metodus, skaičiavimo būdus bei valdymą. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje analizuojami statistiniai UAB „Domus Lumina“ prarastų pardavimų duomenys, atliekama gautų/prarastų pardavimų analizė bei išsiaiškinamos priežastys, dėl kurių įmonė praranda pardavimus (per didelė kaina, netinkama darbuotojų kompetencija, per ilgas gamybos terminas, techniniai produktų ribotumai, kintantys klientų norai, netiesioginių konkurentų įtaka ir išankstinis klientų nusistatymas, kad nepirks). Projektinėje darbo dalyje pateikti siūlymai, kaip reikėtų valdyti prarastus pardavimus įmonėje UAB „Domus Lumina“: siūloma perorganizuoti darbų struktūrą, detalizuoti ir papildyti fiksuojamų duomenų kiekius, papildyti naudojamų programų funkcionalumus, nuolat atlikti gautų/prarastų pardavimų analizę bei stebėti prarandamų pardavimų tendenciją.
The purpose of this Master's thesis is to analyze lost sales of UAB „Domus Lumina“ and to make proposals for management of lost sales. The first – theoretical – part contains analysis of scientific literature on the concept of lost sales, its most common causes, consequences, analysis methods, calculation methods and management. Analytical part of the work contains statistic analysis of UAB „Domus Lumina“ lost sales, win/loss analysis and reasons why company looses sales (too high price, inadequate staff competence, too long production term, technical limitations of products, changes of customer wishes, the influence of indirect competitors, precedent customers attitude not to buy). Proposals for managing lost sales in UAB „Domus Lumina“ are presented in the project part of the thesis. It is suggested to reorganize work structure, to detail and supplement the amount of fixed data to be recorded, to supplement the functionality of the programs used, to constantly analyze the sales win/loss and to observe the trend of lost sales.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/101896
Appears in Collections:2019 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
lina_kasauskaite_md.pdf1.4 MBAdobe PDF   Until 2024-11-29View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

152
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

68
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.