Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/101894
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Anužytė, Sibilė
Supervisor: Petkevičiūtė, Nijolė
Title: Verslininkų derybinių įgūdžių gerinimas: lytiškumo aspektas
Other Title: Improving entrepreneurial negotiation skills: the gender dimension
Extent: 69 p.
Date: 29-Nov-2019
Keywords: Derybos;Įgūdžiai;Lytis;Negotiation;Skills;Gender
Abstract: Teorinėje darbo dalyje analizuojama mokslinė literatūra apie derybas, elgsenos raišką derybų metu bei kaip pasireiškia lytiškumas derybose. Derybinių įgūdžių tyrime dalyvavo verslininkės moterys ir verslininkai vyrai, kurie turi savo verslą ne trumpiau, nei du metus. Tyrimui atlikti sudaryta anketa, siekiant išsiaiškinti kaip skirtingai elgiasi ir jaučiasi respondentai derybų metu, atsižvelgiant į jų lytį. Tyrimo rezultatai leido nustatyti bendras -vyrų ir moterų- problemas derybose , bei tobulintinas sritis priklausančias nuo respondentų lyties. Projektinėje darbo dalyje pristatomi derybinių įgūdžių gerinimo pasiūlymai, remiantis probleminėmis sritimis. Šioje dalyje, pateikiami įgūdžių gerinimo variantai, kuriais vadovaujantis būtų užtikrinta geresnis abipusis rezultatas, skirtingų lyčių atstovams dalyvaujant derybose.
The theoretical part of the work analyzes the scientific literature about negotiation, the behavioral manifestations during the negotiations and how these behaviors occur different amongst men an women during negotiation process. The Negotiating Skills Survey among female entrepreneurs and male entrepreneurs who have been in business for at least two years. Questionaire-based survey methodology was prepared serking to find out how different male and female respondents act and feels during negotiation process based on their sex. The results of the study reveal problem areas that are appropriate for both sexes involved in the negotiations, as well as those specific to gender of respondents. The design part of the work presents negotiated skills improvement suggestions based on problem areas. This part presents options for behaviour improvements, based on which would be assured better quality mutual result in the negotiation process.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/101894
Appears in Collections:2019 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
sibile_anuzyte_md.pdf1.29 MBAdobe PDF   Until 2024-11-29View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

28
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons