Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/101893
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Tamulionienė, Ramunė
Supervisor: Staniulienė, Sonata
Title: Organizacinės valdymo struktūros tobulinimas reorganizavimo kontekste Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos atveju
Other Title: Improvement of organizational management structures in the context of reorganization in case of Vaižgantas progymnasium of Kaunas University of Technology
Extent: 74 p.
Date: 29-Nov-2019
Keywords: Organizacijos struktūra;Organizacijos struktūros valdymas;Švietimo įstaiga;Organizational stucture;Organizational stucture management;Educational institution
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – parengti Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos organizacijos valdymo struktūros tobulinimo sprendimus reorganizacijos kontekste. Teorinėje darbo dalyje apibendrintos valdymo struktūros ir reorganizacijos sąsajos švietimo įstaigoje. Analitinėje darbo dalyje kokybinio tyrimo metodų (atvejo analizės ir interviu) pagalba įvertinta organizacinė valdymo struktūra Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos atveju. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad mokinių skaičiaus pokytis buvo svarbiausia reorganizacijos priežastimi. Nustatyta, kad reorganizacijos metu nepakitę Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos strateginiai bei veiklos dokumentai, išlikusi ta pati valdymo struktūra neužtikrina bendruomenės narių įtraukimo, personalo planavimo, mokytojų bei mokinių adaptacijos, motyvacinės sistemos įgyvendinimo, projektinės veiklos tęstinumo. Projektinėje darbo dalyje atsižvelgiant į nustatytas problemines sritis teikiami švietimo įstaigos valdymo struktūros tobulinimo pasiūlymai.
The aim of this work is to choose solutions for improvement of organizational structure of Vaižgantas progymnasium organizations of Kaunas University of Technology in the context of reorganization. The theoretical part of the paper summarizes the links between management structure and reorganization in the educational institution. Analytical work quality analysis methodology (case analysis and interviews) is a good organizational management structure in case of Vaižgantas progymnasium at Kaunas University of Technology. The results of the study were revealed when the change in the number of pupils was the main reason for reorganization. Identify that the strategic and operational documents of the Vaižgantas progymnasium of Kaunas University of Technology have remained unchanged during the reorganization; The project workplace includes suggestions for improvement of the management structure of the educational institution providing problem areas.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/101893
Appears in Collections:2019 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
ramune_tamulioniene_md.pdf1.63 MBAdobe PDF   Until 2024-11-29View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

152
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

90
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons