Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/101892
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Jankauskienė, Toma
Supervisor: Bakanauskas, Arvydas Petras
Title: Žaliojo marketingo principų taikymas finansinių paslaugų įmonėse
Other Title: Principles of green marketing and Implementation in financial services companies
Extent: 75 p.
Date: 29-Nov-2019
Keywords: Žaliasis marketingas;Žalioji bankininkystė;Principų taikymas;Green marketing;Green banking;Implementation of principles
Abstract: Tiriamojo darbo tikslas – Nustatyti žaliojo marketingo finansinėse įmonėse svarbą ekologiniu požiūriu, jų taikymo metodus ir vartotojų požiūrį į minėtus rinkodaros sprendimus, taip pritaikant geriausius ar modifikuojant esamus marketingo taikymo principus. Pagrindinių darbo dalių trumpas turinys Teorinėje darbo dalyje analizuojama žaliojo marketingo evoliucija, pradedant nuo jo atsiradimo istorijos bei aptariant strategijos etapus, iki strateginės krypties privalumų bei veiksmų, darančių įtaką žaliojo marketingo krypties pasirinkimui, kas yra aktualu žaliosios bankininkystės atžvilgiu. Analitinėje dalyje pateikiami apibendrinti Lietuvos ir pasaulio statistiniai duomenys, kurie lyginami su anketinės apklausos, atliktos Lietuvoje, rezultatais, padedantys suprasti vartotojų požiūrį į žaliąsias bankų paslaugas ir žaliosios bankininkystės pasiekimus rinkoje. Projektinėje darbo dalyje suformuotas pavyzdinis žaliojo banko modelis, aprašyta žaliojo banko strategija ir veiksmai, kuriais siekiamas vartotojų pritraukimas bei žaliojo įvaizdžio suformavimas.
The aim of the research – To determine the ecological importance of green marketing in financial companies, their application and implementation methods and consumer attitudes towards the above marketing solutions, thus adapting the best or modifying existing marketing application principles. Short content of the main parts of the work The theoretical part of the thesis analyzes the evolution of green marketing, starting with its history, while discussing strategy stages and advantages of strategic direction and actions that influence the choice of green marketing direction, which is relevant to green banking. The analytical part presents summarized statistics of Lithuania and the world, which are compared with the results of a questionnaire survey conducted in Lithuania, which help to understand consumer attitude towards green banking services and achievements of green banking in the market. In the design part of the thesis a model of the Green Bank is formed together with the strategy of the Green Bank and actions which are aimed to attract consumers and form the Green Bank Image.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/101892
Appears in Collections:2019 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

218
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

262
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons