Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/101891
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Robertas, Stuogis
Supervisor: Bakanauskas, Arvydas Petras
Title: Į vartotoją orientuotų e. komercijos sprendimų kūrimo modelis
Other Title: A model for developing user – centric e – commerce solutions
Extent: 80 p.
Date: 29-Nov-2019
Keywords: Marketingas;Vartotojas;Komercija;Marketing;User;Commerce
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas - sukurti į vartotoją orientuotą e. komercijos modelį. Teorinėje darbo dalyje analizuojami į vartotoją orientuotų e. komercijos sprendimų kūrimo modelio teoriniai aspektai, apžvelgiama elektroninės komercijos samprata, į vartotoją orientuotos e. komercijos strategijos formavimas, suformuojamos e. komercijos teorinis strategijos modelis. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje įvardinami tyrimo metodai, tai mokslinės literatūros analizė, sampratų, požiūrių lyginamoji analizė, statistinių duomenų analizė, aprašomoji statistika, kiekybinis tyrimas, skirtas paklausai ištirti, anketinė apklausa, išsamesnei analizei taikomas kokybinis tyrimas, skirtas ekspertų nuomonei įvertinti apie e. komercijos šiuolaikinius sprendinius. Atskleisti pagrindiniai ir svarbiausi internetinės parduotuvės kūrimo etapai yra išanalizuoti rinką, vartotojų poreikius, nustatyti prekių asortimentą, sukurti lanksčią nuolaidų sistemą, įdiegti įvairius atsiskaitymo būdus ir logistikos sistemą, sukurti patrauklų svetainės dizainą. Analizuojami ir grafiškai pateikiami tyrimo rezultatai. Projektinėje dalyje pateikiamas į vartotoją orientuotas e. komercijos sprendimų kūrimo modelis, daromos išvados ir pasiūlymai, kaip dar būtų galima pagerinti internetinės parduotuvės kūrimo etapus.
The aim of this final work is to create a user-oriented e-commerce. commerce model. In the theoretical part of the work are analyzed user-oriented e. Theoretical aspects of eCommerce solution development model, overview of e-commerce concept, customer oriented e. e-commerce strategy formation; commerce theoretical strategy model. In the analytical part of the final work the research methods are mentioned, which is the analysis of scientific literature, comparative analysis of concepts, approaches, statistical data analysis, descriptive statistics, quantitative research to investigate demand, questionnaire survey, qualitative research. modern solutions for commerce. The main and most important stages of creating an online store are to analyze the market, the needs of the consumers, to determine the assortment of goods, to create a flexible discount system, to implement various payment methods and logistics system, to create an attractive website design. The results of the research are analyzed and graphically presented. In the design part there is a user-oriented e. eCommerce solution development model, conclusions and suggestions on how to further improve the online store development stages.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/101891
Appears in Collections:2019 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

329
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1,095
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.