Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/101889
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVveinhardt, Jolita-
dc.contributor.authorBanienė, Laima-
dc.date.accessioned2019-11-22T20:06:34Z-
dc.date.available2019-11-22T20:06:34Z-
dc.date.issued2019-11-29-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/101889-
dc.description.abstractŠiuolaikinėse organizacijose vis daugiau dėmesio skiriama darbuotojų savijautai, gerovei, motyvacijai, asmeninių tikslų nustatymui, kas neatsietina nuo organizacinio pasididžiavimo fenomeno. Organizacinis pasididžiavimas tampa įrankiu darbuotoją motyvuoti, įtraukti į organizacijos veiklą ir organizacijos reputacijos gerinimą. Organizacinis pasididžiavimas atsiranda tada, kai darbuotojai pasitiki organizacijos veikla, tiki jos deklaruojamomis vertybėmis, jaučiasi saugūs, todėl siekiant didinti pasididžiavimą yra svarbu mažinti organizacinę neteisybę, kuri gali organizacijoje pasireikšti įvairiomis formomis. Laiku idenfitikuotos neteisybės apraiškos organizacijoje, imantis veiksmų jas mažinti, gali paskatinti organizacinio pasididžiavimo augimą. Baigiamojo darbo tikslas - suformuluoti ir pasiūlyti vadybinius organizacinio pasididžiavimo didinimo sprendimus, mažinant organizacinę neteisybę paslaugas teikiančiose Lietuvos organizacijose. Darbą sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje pristatomi organizacinio pasididžiavimo ir organizacinės neteisybės fenomenai, atskleidžiama analizuojamų reiškinių svarba ir požiūriai į juos, pristatomi įvairūs modeliai, taikomi šiuolaikinėse organizacijose, bei jų tyrimai. Antrojoje dalyje pristatoma kiekybinio ir kokybinio tyrimo metodologija ir tyrimų rezultatai, atskleidžiantys organizacinio pasididžiavimo svarbą siekiant sumažinti organizacinę neteisybę. Trečiojoje dalyje, remiantis empirinių tyrimų rezultatais, suformuojamas bei aprašomas siūlomas organizacinio pasididžiavimo didinimo modelis, kuris atskleidžia organizacinės neteisybės mažinimo ir tolesnių tyrimų galimybes.lt
dc.description.abstractModern organizations start to pay more attention to employee well-being, prosperity, motivation and setting of personal goals, which is not abandoned to the phenomenon of organizational pride. Organizational pride effects employees’ motivation, engagement with the organization, and helps to improve the organisation's reputation. Organizational pride occurs when employees feel confident in the activities of an organization, believe in its declared values, and in order to increase pride, it is important to reduce organizational injustice that can occure in many different forms in the organization. It becomes very important to notice when organizational injustice appears and reduce them while increasing organizational pride. The purpose of this Master's thesis is to formulate and propose management solutions for increasing organizational pride by reducing organizational injustice in Lithuanian service organizations. There are three parts in the Master’s thesis. The first part introduces the phenomena of organizational pride and organizational injustice. The importance of the phenomena analyzed and their attitudes are presented, various models applied in modern organizations and their research are presented. The second part describes a quantitative study that explores the importance of organizational pride in reducing organizational injustice. The second part describes quantitative and qualitative research that investigates the importance of organizational pride in reducing organizational injustice. The third part, based on the results presented in the previous parts oh the thesis, forms and describes a proposed model for increasing organizational pride that reveals opportunities for reducing organizational injustice.en
dc.description.sponsorshipEkonomikos ir vadybos fakultetaslt
dc.description.sponsorshipVadybos katedralt
dc.format.extent123 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas laisvai prieinamas internete / Free access-
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectOrganizacinis pasididžiavimaslt
dc.subjectOrganizacinė neteisybėlt
dc.subjectOrganizacijos įvaizdislt
dc.subjectOrganizacijos kultūralt
dc.subjectOrganizational prideen
dc.subjectOrganizational injusticeen
dc.subjectOrganizational imageen
dc.subjectOrganizational cultureen
dc.subject.otherVadyba / Management (S003)-
dc.titleVadybiniai organizacinio pasididžiavimo didinimo sprendimai mažinant organizacinę neteisybęlt
dc.title.alternativeManagement solutions for increasing organizational pride by reducing organizational injusticeen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptVadybos katedra-
Appears in Collections:2019 m. (EVF mag.)
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

84
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

206
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons