Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/100724
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Auželienė, Ingė
Supervisor: Bogužas, Vaclovas
Title: Ilgalaikės augalų kaitos ir monopasėlio poveikis miglinių javų produktyvumui ir piktžolėtumui
Other Title: Effect of long-term crop rotations and monoculture on cereals productivity and weed population
Extent: 119 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 30-Oct-2019
Keywords: Sėjomainos;Migliniai javai;Agroekosistemos;Piktžolėtumas;Rotations;Long-term crop rotations;Weed population;Cereals productivity
Abstract: Šiuo metu ūkininkų taikomos trumpų rotacijų sėjomainos dažnai neatlieka sėjomainos vaidmens. Trūksta žinių apie įvairių augalų kaitos derinių poveikį miglinių javų derlingumui, derliaus struktūros elementams ir pasėlių piktžolėtumui dabartinėmis intensyvaus ūkininkavimo ir kintančio klimato sąlygomis. Siekiant tvarumo ir teigiamo poveikio aplinkai ypač pasigendama ilgalaikio sėjomainų poveikio tyrimų, nes dėl labai didelių išlaidų jie retai atliekami ne tik Lietuvoje, bet ir kituose pasaulio regionuose. Šio darbo tikslas - nustatyti daugiau kaip 50 metų taikytų augalų kaitos derinių ir rugių monopasėlio poveikį plačiausiai auginamų miglinių javų produktyvumui ir piktžolių paplitimui. Nustatyta, kad dabartinėmis ūkininkavimo ir klimato kaitos sąlygomis ilgalaikė ir tinkamai parinkta augalų kaita gali pagerinti miglinių javų produktyvumą. Įvertintos derlingumą didinančios ir pasėlių piktžolėtumą mažinančios sėjomainų grandys. Disertaciniame darbe apibendrinti daugiau kaip prieš 50 metų įrengto ir tęsiamo lauko eksperimento, atlikto 2012–2017 m., rezultatai. Tokie tyrimai unikalūs ne tik Lietuvos klimatinėmis ir dirvožemio sąlygomis, bet vertingi ir kitiems regionams, kuriems būdingos panašios dirvožemio ir klimato sąlygos.
The trends of unsustainable farming and agricultural practices prevail in Lithuania, whereas the areas of winter wheat and rapeseed and corn for grain are rapidly expanding. Due to the changes in market needs and prevailing attitudes to certain types of agricultural production, most Lithuanian farmers are refusing traditional crop rotation patterns and relying solely on the selection of only suitable preceding crop. Short crop rotation which is currently applied by farmers often does not play the role of crop rotation. In this context, there is a lack of knowledge about the effects of various crop rotation combinations on cereal crop yields, crop structure elements and weeds in modern farming and climate changing conditions. For the sake of sustainability and positive environmental impact, studies of long-term crop rotations are particularly on demand, as they are rarely carried out not only in Lithuania but also in other regions of the world due to excessive costs. It has been established that under modern farming and climate change conditions long-term crop rotations can improve the productivity of cereal crops.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/100724
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA AF dak.)

Files in This Item:
inge_auzeliene_dd.pdf28.38 MBAdobe PDF   Until 2024-10-30View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

83
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.