Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/100557
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Daugėlienė, Dovilė
Supervisor: Mikulionienė, Sarmitė
Title: Vyresnio amžiaus asmenų įsitraukimas į savarankišką lėtinių ligų valdymo procesą
Other Title: The engagement of older adults in self-management of chronic illnesses
Extent: 242 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 27-Sep-2019
Keywords: Lėtinė liga;Chronic illness;Vyresnio amžiaus asmenys;Older adults;Savarankiškas ligos valdymas;Self-management;Šeimos gydytojai;Family doctors;Grindžiamoji teorija;Grounded theory
Abstract: Lėtinės ligos yra itin aktuali vyresnio amžiaus asmenų sveikatos problema. Sergant lėtinėmis ligomis, teigiamiems rezultatams didelę reikšmę turi sergančio asmens sąmoningas įsitraukimas į ligos valdymo procesą. Disertacijoje siekiama sujungti sveikatos ir senėjimo sociologijos sričių įžvalgas domintis, kokiais atvejais ir kaip vyresnio amžiaus žmonės (ne)tampa sąmoningais ir proaktyviais sveikatos priežiūros dalyviais, ir apie gydytojų pastangas įgalinti vyresnius pacientus. Tyrimo tikslas – sukurti grindžiamąją teoriją apie vyresnio amžiaus asmenų įsitraukimą į savarankišką lėtinių ligų valdymo procesą. Tyrimo duomenis sudarė giluminiai pusiau struktūruoti interviu su šeimos gydytojais (N=17) ir vyresnio amžiaus (65+) asmenimis (N=17), kurie sirgo įvairiomis širdies ir kraujagyslių, endokrininės, virškinimo sistemos, kvėpavimo takų, jutimo organų, kaulų ir sąnarių lėtinėmis ligomis. Tyrimo rezultatai atskleidžia, kad vyresnio amžiaus asmenų (ne)įsitraukimas į savarankišką lėtinių ligų valdymo procesą susijęs su reakcija į ligos diagnozę bei ligai suteikiama prasme. Sergantys asmenys ilgainiui išplėtoja dvejopo pobūdžio strategijas: vienos jų nukreiptos į fizinių ligos simptomų suvaldymą, kitos – į psichosocialinių iššūkių įveiką. Savarankiškas lėtinės ligos valdymo procesas įgyvendinamas tiek neformaliame (sergančio asmens aplinka), tiek formaliame (sveikatos priežiūros sistema) kontekste, jis kreipiamas persidengiančių vidinių ir išorinių veiksnių tokių, kaip sergančio asmens profilis, gydytojo-paciento sąveikos pobūdis, amžistinės nuostatos, informacijos perteklius, prieinamos biomedicininio gydymo alternatyvos.
Chronic illnesses are one of the biggest health problems among older adults. In the case of chronic illnesses, positive results are of great importance to the patient’s own conscious engagement in management process of the illness. This study aims to combine the insights from health sociology and sociology of aging and to make an inquiry into scientific discussion on the cases and circumstances in which older adults do (not) become aware and proactive actors in healthcare system and on the efforts of doctors to empower older adults. The aim of research – to develop a grounded theory on the engagement of older adults in self-management of chronic illness. In total, 17 semi-structured in-depth interviews were conducted with family doctors and 17 more with older adults (65+) who suffered from multimorbidity (participants suffered from various cardiovascular, endocrine, respiratory, digestive systems, bones and connective tissues chronic diseases). Research results reveal that older adults (non)engagement in self-management is related with reaction to diagnosis and meaning provided to an illness. Ill person in length of time develop dual self-management strategies. One of them are related with physical others with psychosocial challenges managing. Self-management is implemented in two contexts – informal (ill person immediate environment) and formal (health care system). Process of self-management is driven by overlapping internal and external factors such as the patient's profile, the nature of physician-patient relationship, ageist attitudes, information overload and accessible alternatives to biomedical treatment.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/100557
Appears in Collections:2019 m. (SMF dak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

168
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

147
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons