Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/100388
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠinkūnaitė, Laima-
dc.contributor.authorŽukauskas, Darius-
dc.date.accessioned2019-09-09T09:11:11Z-
dc.date.available2019-09-09T09:11:11Z-
dc.date.issued2019-09-20-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/100388-
dc.description.abstractĮprastai tam tikros vienuolijos dvasingumą bei meninį savitumą esmingai atskleidžia tapybiniai ir skulptūriniai atvaizdai, permanentiškai įtaisyti bažnyčių altorių retabuluose. Disertacija skirta nagrinėti šio pobūdžio bažnytinio meno kūriniams, funkcionavusiems Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje susiformavusio benediktinų vienuolijos tinklo šventovėse. Į tyrimą įtraukiami tituliniai ir juos retabuluose papildantys, konkrečius šventuosius asmenis perteikiantys atvaizdai. Disertacijoje keliamas tyrimo tikslas – rekonstruoti šių atvaizdų visumą, ištirti išlikusių kūrinių ikonografiją ir atskleisti jos ypatybes. Pirmoji dalis skiriama altorinių atvaizdų visumos rekonstrukcijai, kurioje išryškintas benediktinų prisitaikymo prie vietinio pamaldumo pobūdis ir palaipsniui ryškėjanti tendencija - stiprinti benediktiniškojo dvasingumo raišką per menines formas. Vėliau nagrinėjama katalikų bažnyčiai bendrų kristologinių, trinitologinių, mariologinių temų bei populiariausių tarp LDK benediktinų šios vienuolijos šventųjų atvaizdų ikonografija. Paskutinioji dalis skirta atskleisti Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčios retabulams sukurto šventųjų benediktinų skulptūrų rinkinio ikonografiją ir reikšmę interjero puošybos kontekste.lt
dc.description.abstractIt is usually the paintings and sculptures that are permanently used in the altar retable of the church, that best represents the spirituality and artistic peculiarity of the specific monastic order. This dissertation is dedicated to research church art of this kind, which were functioning at the sanctuaries of Benedictines in Grand Duchy of Lithuania. This study includes altar images, which are main ones and those which accompanies them in the same equipment structure. The aim of this dissertation is to reconstruct entirety of altar images used in Benedictine churches based in the Grand Duchy of Lithuania, investigate the iconography of surviving images and reveal its specifics. The first part of dissertation is dedicated to reconstruction of the entirety of altar images, in which Benedictine adaptation to the local devotional traditions and afterward tendency of strengthening Benedictine spirituality expression through art is emphasized. In the subsequent parts images of Christ, Holy Trinity and Virgin Mary, which are general to Catholic church, and the images of essential and most popular saints of this monastic order in GDL is being analyzed. Last part of dissertation is dedicated to reveal the iconography of sculptures created for the retables of Vilnius St. Catherine church and their significance in the context of interior decoration.en
dc.description.sponsorshipMenų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipMenotyros katedralt
dc.format.extent172 p.-
dc.language.isoltlt
dc.publisherVytauto Didžiojo universitetas-
dc.rightsETD darbas laisvai prieinamas internete / Free access-
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectAltoriniai atvaizdailt
dc.subjectAltar imagesen
dc.subjectBenediktinailt
dc.subjectBenedictinesen
dc.subjectBažnytinis menaslt
dc.subjectChurch arten
dc.subjectBarokaslt
dc.subjectBaroqueen
dc.subject.otherMenotyra / History and theory of arts (H003)-
dc.titleAltorinių atvaizdų ikonografija Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės benediktinų šventovėselt
dc.title.alternativeIconography of altar images of the Benedictine sanctuaries in the Grand Duchy of Lithuaniaen
dc.typedoctoral thesis-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptMenotyros katedra-
Appears in Collections:2019 m. (MF dak.)
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

104
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

352
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons