Use this url to cite researcher: https://hdl.handle.net/20.500.12259/153870
Now showing 1 - 10 of 37
 • Publication
  Children’s sensitivity to visual information: methodological considerations for non-word repetition testing
  [Laste tundlikkus visuaalse teabe suhtes: mittesõna kordamise testi metodoloogilised kaalutlused]
  research article;
  Eesti rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat = Estonian papers in applied linguistics
  This study introduces a Lithuanian non-word repetition test and explores methodological issues by comparing two stimuli presentation conditions (live mode vs. audio mode). The study aims to discuss methodological issues of the non-word repetition test and its potential consequences for the results. The study sample comprises 100 typically developing children (2 age groups: 4;00–4;11 and 5;00–5;11). The inquiry assessed the impact of presentation mode on the accuracy of the task performance, focusing on the effect of age. The comparison of the different stimuli of the non-word repetition test indicates that the mode of presentation impacts the accuracy of the test results. The study showed that observing the target’s visual articulation helped children identify the non-words: performance in the live presentation mode was more accurate than with audio-recorded stimuli, particularly by the group of older children. Regardless of the stimuli and age, an overall comparative analysis confirmed the tendency for non-word repetition accuracy to decline in longer and structurally more complex words.
    7Scopus© SNIP 0.936
 • research article
  Švietimo naujienos [elektroninis išteklius] : informacinis leidinys
  Kalba nėra paprastas, elementarus dalykas, kuris „ateina“ savaime ar kurio vaikai paprasčiausiai gali išmokti iš ekranų. Kalba – socialinis reiškinys, jai būtinas gyvas bendravimas. Jei su vaiku nebendraujama, vaikas kalbos negirdi, jis jos ir nepradės vartoti. Kalbinė aplinka, kur vaikai gali nuolat girdėti kalbą, bendrauti, yra svarbi norint, kad vaikas pradėtų tarti pirmuosius žodžius, žodžių junginius, sakinius.
    9
 • research article
  Švietimo naujienos [elektroninis išteklius] : informacinis leidinys. 2022-01-20. Vilnius : Nacionalinė švietimo agentūra
    28
 • Publication
  Assessing language skills in young Lithuanian children
  [Mažų lietuvių vaikų kalbos įgūdžių vertinimas]
  In the past decades, there have been significant advances in our understanding of language acquisition and how language impacts other domains, especially those of learning and attainments. Language and communication skills are essential to children’s ability to engage in social interaction, develop relationships, and advance in diverse learning experiences. Moreover, preschool or primary school children differ significantly in their linguistic performance. Thus, it is essential to monitor and evaluate the language skills of young children and identify language problems, if any, to avoid potential language problem risks. The progressing research and practice in language acquisition have emphasized the importance of such activities as early language assessment and intervention. For them to be successfully implemented, it is crucial that psychologists, speech and language therapists, and researchers are able to assess language competencies and understand the strengths and limitations of the tools they use. This presentation aims to demonstrate the results of the young children’s language assessment “Urtė and Motiejus”. The tool is used to identify children with speech and/ or language disorders, as well as to provide reference norms that help to detect and differentiate possible language impairment. A speech and language assessment procedure was developed to study different aspects of speech and language skills in children 5-7 years old. The procedure characterizes a broad spectrum of language skills and permits the detection of deviations in language development. Part A evaluates the child’s spontaneous speech during a few minutes of conversation between the child and the specialist. Additionally, it includes an interview with the parents. Part B is an assessment of speech and language skills. The assessment comprises several parts, measuring language comprehension and production of vocabulary, morphology, syntax, phonology, and narration. A group of 300 children was tested using this procedure, and the results obtained demonstrated the validity of the assessment tool.
    18
 • Publication
  The bilingual advantage: performing the non-word repetition test
  [Kakskeelsuse eelis: väljamõeldud sõnade kordamise test]
  research article;
  Philologia Estonica Tallinnensis
  The study investigated the accuracy of non-word production by bilingual and monolingual children. The participants (125 children in total) belonged to two groups of bilingual children with different language repertoires and one group of monolingual Lithuanians. The analysis revealed that the overall performance of both bilingual groups was better than in the monolingual group. The bilingual children demonstrated more accurate and statistically significant results in repeating longer and structurally more complex non-words. The findings of this study suggest that the bilinguals being acquainted with two phonological systems had a greater experience with diverse phonology, which ensured a more preciseperformance of the task.
    8  1Scopus© SNIP 0.049
 • book
  Latvėnaitė-Kričenienė, Sonata
  ;
  Vilnius : Vitae Litera, 2021
    59
 • book
  Latvėnaitė-Kričenienė, Sonata
  ;
  ; ;
  Stupurienė, Vaida
  Vilnius : Vitae Litera, 2021
    64
 • Mokinių tekstyną sudaro keturi kitakalbių tekstų rinkiniai, kurie buvo renkami bendradarbiaujant su baltistikos centrais. Kiekviena tekstyno dalis iliustruoja skirtingą lietuvių kalbos mokėjimo lygį. Besimokantiems svetimosios kalbos svarbu ne tik žinoti, kaip kalba gimtakalbiai, bet ir kokias kategorijas sunkiau ar lengviau įsisavina kitakalbiai. Tokia priemonė svarbi ir kalbos mokytojams, nes tekstynai leidžia kalbos mokymą grįsti duomenimis, pvz., užsiėmimų metu tipinę kitakalbių vartoseną galima aptarti su studentais, naudoti kaip medžiagą įvairaus pobūdžio užduotims rengti, baziniams žodžių sąrašams sudaryti. Mokinių tekstyną vartotojai galės analizuoti ir naršyti internete arba parsisiųsti kai kuriuos duomenis (pvz., konkordanso eilutes, dažninius žodžių sąrašus) į savo kompiuterius. DOI: https://kalbu.vdu.lt/mokymosi-priemones/mokiniu-tekstynas/
    1
 • research article;
  Теория и практика непрерывного сопровождения детей раннего и дошкольного возраста в современном образовательном пространстве: cборник научных статей. Ч. 1. Москва : Издательство Парадигма, 2021, p. 117-121
    10
 • book
  Latvėnaitė-Kričenienė, Sonata
  ;
  Vilnius : Vitae Litera, 2021
    24