Use this url to cite researcher: https://hdl.handle.net/20.500.12259/154401
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Project

Piliečių įtraukimo į Vytauto Didžiojo universiteto mokslo kampanijas skatinimas, sukuriant palankią ekosistemą panaudojant piliečių surinktų duomenų panaudojimui moksliniuose tyrimuose (VisDuomUo)

Loading...
Thumbnail Image
Project

Transform 4 European Research and Innovation (T4ERI)