Pedagogika / Pedagogy 2014 t. 113, nr. 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 23
 • journal article
  Lukšaitė, Ingė
  Pedagogika, 2014, t. 113, nr. 1, p. 5-7
    9  20
 • journal article
  Barkauskaitė, Marijona
  Pedagogika, 2014, t. 113, nr. 1, p. 8–10
    6  9
 • Publication
  Universiteto katedros studijų veiklos žinių valdymo procesas: teorinis požiūris
  [Study related knowledge management process at the university department: theoretical approach]
  journal article
  Misiūnaitė - Bačiauskienė, Eglė
  ;
  Jucevičienė, Palmira
  Pedagogika, 2014, t. 113, nr. 1, p. 11–27
  Rengti profesionalus žinių organizacijoms tampa aktualiu švietimo uždaviniu. Žinių organizacijų pagrindinis turtas – unikalios žinios, turinčios esminę reikšmę organizaci-jų vertei kurti. Dinamiškoje profesionalo kompetencijų struktūroje organizacinio mokymosi gebėjimai yra pamatiniai. Šiame kontekste žinių valdymui tampant edukologiją ir vadybą vienijančia paradigma, universitetai vis labiau identifikuojasi kaip žinių organizacijos, kurių esminiai struktūriniai dariniai – katedros – turi pasižymėti esminiais žinių valdymo bruožais. Dėl negausių žinių valdymo universitete problemų tyrimų negalima atsakyti į klausimą, kokie studijų veiklos žinių valdymo proceso ypatumai būdingi universiteto katedrai. Taikant mokslinės literatūros analizės metodą, šiame straipsnyje pagrindžiama universiteto katedros studijų veik-los žinių valdymo procesas.
    17  7
 • Publication
  Stojančiųjų į pedagogines specialybes motyvacijos tapti pedagogu vertinimas
  [Evaluating the motivation of students to become teachers during admission into education-related study programes]
  journal article
  Bagdžiūnienė, Dalia
  ;
  Kazlauskienė, Aušra
  ;
  Liniauskaitė, Audronė
  ;
  Nasvytienė, Dalia
  ;
  Sakadolskienė, Emilija
  ;
  Šečkuvienė, Henrika
  Pedagogika, 2014, t. 113, nr. 1, p. 28–44
  Šalies raidos strateginiai tikslai kelia aukštus reikalavimus esamiems ir būsimiems pedagogams, todėl poreikis turėti veiksmingą būsimų pedagogų atrankos sistemą, sudarančią prielaidas sėkmingam pedagogų rengimui, tampa itin aktualus. Straipsnyje pristatomi nuo 2010 m. Lietuvoje vykdomo stojančiųjų į pedagogikos specialybes motyvacijos tapti pedagogu vertinimo tyrimo rezultatai, atskleidžiantys kai kurias metodo validumo ir patikimumo charakteristikas.
    23  31
 • Publication
  Muzikos pedagogo profesijos pasirinkimo motyvai ir jų kaita studijų metu
  [The motives to choose music teacher profession and its change during studies]
  journal article
  Abramauskienė, Jolanta
  ;
  Kirliauskienė, Rasa
  Pedagogika, 2014, t. 113, nr. 1, p. 45–57
  Straipsnyje analizuojama LEU studentų muzikos pedagogo profesijos pasirinkimo motyvų problema. Svarbiausi pasirinkimo motyvai – pažintiniai, aukštojo mokslo siekimas ir asmeniniai. Nustatytas profesijos pasirinkimo motyvų sustiprėjimas studijų metu, kuriam įtaką daro studijų kokybė, lūkesčių išsipildymas, atsiradusių poreikių patenkinimas bei pedagoginės praktikos naudingumas. Tyrimo rezultatų analizė naudinga norint tobulinti muzikos mokytojų rengimą.
    7  9