Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2008, nr. 47

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Publication
  Investicijų valdymas globalizacijos kontekste
  [Globalization in the world stock market: the context of Lithuania]
  research article;
  Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008, T. 47, p. 7-21
  The paper examines the globalization in the worlds stock market, its development, influence on the security return and the investment decisions of Lithuanian investors. The authors evaluate the level of globalization in the world security market and its influence on the Lithuanian stock market and the decisions of Lithuanian investors.
    63  95
 • Publication
  Strateginio valdymo panaudojimo galimybės Lietuvoje
  [Strategic management in Lithuania: application possibilities]
  research article
  Dubinas, Valentinas
  ;
  Smilga, Edmundas
  Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2008, nr. 47, p. 23-42
  Straipsnyje nagrinėjamos strateginio valdymo galimybės ir pranašumai postindustrinėje visuomenėje ekonomikos globalizacijos sąlygomis. Pabrėžiama strateginio mąstymo skatinimo reikšmė ir strateginio valdymo rezultatų formalizavimas kaip neišvengiama būtinybė užsitikrinant konkurencinius pranašumus. Lietuvoje esama valdymo praktika, strateginio valdymo diskretiškumas, „smegenų centrų“ stoka, ribotas visuomenės elito gebėjimas priimti strateginius signalus grasina Lietuvai tapti kitų šalių strateginio valdymo tarpine grandimi ar net įkaite tų šalių strategijoms įgyvendinti.
    199  33
 • Publication
  Vadovų polinkio rizikuoti ypatumai Lietuvos organizacijose
  [Peculiarities of leaders’ risk propensity in Lithuanian organizations]
  research article;
  Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008, T. 47, p. 43-54
  The authors of the article aim at analyzing such a feature of the leader’s personality as risk propensity and its links with real risky behavior. Empirical research enabled to evaluate the significance of different situations to risk propensity and risky behavior.
    69  84
 • Publication
  Valstybės valdymo makro strategijos formavimas
  [Macro strategy formation of state governance]
  research article;
  Miliauskas, Giedrius
  Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008, T. 47, p. 55-71
  The article deals with external and domestic environment of the state, analyses the notion of the state and its goals. The authors identify the goals of the state and investigate the object and subject of strategic management theories as separate strategic management schools differently understand the object and subject of strategic management. The state is identified as the object and subject of strategic governance and there is introduced the logic of macro strategic governance.
    202  82
 • Publication
  Valstybės tarnautojų motyvacijos profilis Lietuvoje: empirinio tyrimo rezultatų analizė
  [The profile of public servants motivation in Lithuania: analysis of empirical research results]
  research article
  Palidauskaitė, Jolanta
  ;
  Segalovičienė, Irena
  Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2008, nr. 47, p. 73-90
  Po trumpos valstybės tarnybos motyvacijos tyrimų apžvalgos straipsnyje pristatomi 2007 m. vykdyto Lietuvos valstybės tarnautojų motyvacijos mokslinio tyrimo rezultatai. Analizuojami motyvai, paskatinę pasirinkti šią profesiją bei skatinantys dirbti valstybės tarnyboje, ir veiksniai, neigiamai įtakojantys valstybės tarnautojų veiklą. Pateikiami vidiniai ir išoriniai motyvacijos veiksniai svarbūs Lietuvos valstybės tarnautojams.
    793  127