Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2008, nr. 5

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Publication
  Globalaus mokymosi kokybė
  [Global learning quality]
  research article
  Pawlowski, Jan M.
  Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 2008, no. 5, p. 12-31
  Mokymasis ir švietimas darosi vis labiau internacionalizuoti: studijų programos eksportuojamos į kitas šalis, studijų turinys derinamas visos Europos mastu, studijos vyksta grupėse, kurias sudaro įvairiose šalyse besimokantys studentai. Tačiau švietimo paslaugų kokybė įvairiose šalyse ryškiai skiriasi. Šiame straipsnyje pateikiamas požiūris į globaliu mastu teikiamo švietimo kokybės valdymą – apibrėžiamos pagrindinės globalaus mokymosi kokybės sritys, pateikiamas kokybės įgyvendinimo, taikant tarptautinį kokybės standartą ISO/IEC 19796-1, pavyzdys. Straipsnyje siekiama iškelti pagrindines kokybės įgyvendinimo kryptis ir numatyti jos iššūkius.
    29  39
 • Publication
  Nuotolinio mokymo/si turinio projektavimo kokybės vertinimo dimensijos
  [Quality assessment dimensions of distance teaching/learning curriculum designing]
  research article;
  Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 2008, no. 5, p. 32-53
  The paper presents scientific literature anglysis in the area of distance teaching/learning curriculum designing and quality assessment. The aim of the paper is to identify quality assessment dimensions of distance teaching/learning curriculum designing. The authors of the paper agree that quality assessment should be considered during the curriculum design by performing reflective quality assessment. Synthesis of different scientific ideas with regard to distance teaching/learning curriculum designing are presented and discussed in the paper, and then the quality assessment dimensions of distance teaching/learning curriculum designing are presented.
    87  122
 • Publication
  Dėstymas internetu: tyrimais pagrįstos gairės akademiniam personalui
  [Teaching online - a research-based guide for academics]
  research article
  McMahon, Tim
  ;
  Thakore, Hemal
  Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 2008, no. 5, p. 54-73
  Straipsnyje siekiama parodyti, kaip turėtų būti susistemintos studijos internetu ir pateikiamos mokslinėje literatūroje aptinkamos svarbiausios rekomendacijos apie sėkmingą elektroninį studijavimą. Rezultatai aptariami vadovaujantis septyniais efektyvaus dėstymo principais, kuriuos suformulavo McMahon (2006).
    22  24
 • Publication
  Nuotolinių studijų kokybė technologijų kaitos sąlygomis
  [The Quality of distance learning in the situation of technological change]
  research article
  Petrauskienė, Rūta
  ;
  Targamadzė, Aleksandras
  Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 2008, no. 5, p. 74-93
  Straipsnyje nagrinėjami informacijos ir komunikacijos technologijų sparčios plėtros keliami iššūkiai aukštajam mokslui ir, atsižvelgiant į tai – nuotolinio mokymosi plėtojimas, atveriantis aukštosioms mokykloms galimybes gerinti paslaugų kokybę ir jas plėsti. Straipsnyje apžvelgiamos nuotoliniam mokymui/si taikomos techninės priemonės ir sistemos bei naujausiosios technologijos, kurios sėkmingai skinasi kelią į studijas ir netolimoje ateityje turės dar didesnę įtaką pastarųjų plėtrai.
    74  115
 • Publication
  Mišriųjų studijų kurso kokybės vertinimas atvirojo mokymosi idėjų kontekste : atvejo analizė
  [Quality assessment of a blended studies course in the context of open learning ideas: a case study]
  research article;
  Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 2008, no. 5, p. 94-131
  This paper analyses problems of course evaluation in the frame work of open learning. It introduces the process of quality assessment of one specific blended learning course. The centre of research is an individual student. From his perspective, an attempt is being made to look at the course as an opening to new study possibilities. In addition, the paper defines criteria and indicators of course quality assessment that are employed for the concept of open learning. These criteria and indicators are employed in the evaluation of a separate course of university studies that is provided by means of blended learning.
    78  85