Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai / Applied Economics: Systematic Research 2009, nr. 3(1)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Publication
  Įmonių socialinė atsakomybė ekonominės krizės sąlygomis Lietuvoje
  [Corporate social responsibility during economic crisis in Lithuania]
  research article;
  Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, T. 3, nr. 1, 2009, p. 143-162
  The paper examines the formation of corporate social responsibility (CSR) concept, its benefits and costs, and the economic crisis influence on corporate social responsibility. The authors analyze socially responsible business in Lithuania and evaluate CSR changes during economic crisis, its influence on business financial performance.
    68  154
 • Publication
  Įmonių socialinė atsakomybė tarptautinių kompanijų veikloje
  [Corporate social responsibility in the activities of multinational companies]
  research article
  Juščius, Vytautas
  ;
  ;
  Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, T. 3, nr. 1, 2009, p. 175-192
  In the article there are analyzed the concept of corporate social responsibility, theoretical aspects of this idea and the main approaches to corporate social responsibility, the advantages of implementing this idea. The article summarizes the results of the research, pursued in two transnational companies operating in Lithuania.
    161  155
 • Publication
  Pažangios užsienio šalių patirties diegimas formuojant turizmo klasterius Lietuvoje
  [The implementation of the advanced experience of foreign countries in the process of tourism clusters formation in Lithuania]
  research article
  Navickas, Valentinas
  ;
  Malakauskaitė, Asta
  Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai, 2009, t. 3, nr. 1, p. 13-26
  Straipsnyje analizuojama pažangi užsienio šalių patirtis turizmo klasterių formavimo srityje bei jos taikymo galimybės Lietuvoje. Autorių atlikti tyrimai rodo, kad turizmo sektoriaus klasterizacija – viena iš efektyviausių priemonių, užtikrinanti šalies turizmo produktų konkurencingumą dinamiškoje tarptautinėje rinkoje.
    26  40
 • Publication
  Does interest rate matters : empirical study of Estonian private persons
  [Ar palūkanų norma išties reikšminga : Estijos privačių asmenų empirinis tyrimas]
  research article
  Sõrg, Mart
  ;
  Tuusis, Danel
  Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai, 2009, t. 3, nr. 1, p. 89-103
  Current study is focused on the financial indebtedness and borrowing decision making of Estonian private persons. Study is based on results of 324 questioners. Study shows that interest rate cannot be considered as the main determinant of borrowing decision neither in any other consumption decision.
    27  20
 • Publication
  The phenomenon of financial bubbles : the case study of Lithuania
  [Finansinių burbulų fenomenas: Lietuvos atvejo analizė]
  research article
  Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, T. 3, nr. 1, 2009, p. 79-87
  This study is dedicated to the analysis of financial bubbles, their consequences and the case study of financial bubbles in Lithuania. It can be deduced that the formation of financial bubbles must be thoroughly investigated and controlled in order to soften the possible consequences of future market inadequacies.
    37  104