Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2004, nr. 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Publication
  Studijų kokybė aukštojoje mokykloje: valdymo filosofija ir prakseologija
  [Quality of studies in higher education institution: philosophy and praxeology of management]
  research article
  Juodaitytė, Audronė
  Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 2004, no. 1, p. 12-25
  Straipsnyje aptariama visuotinės kokybės filosofija, jos transformacijos ir reikšmingumas aukštosios mokyklos studijų kokybei. Atskleidžiamos studijų kokybės valdymo koncepcijos, principai bei problemos. Nušviečiama, kaip šiuolaikiniuose Europos universitetuose yra įgyvendinamas studijų kokybės valdymas. Nagrinėjama dviejų Europos šalių (Didžiosios Britanijos ir Suomijos) patirtis studijų kokybės valdyme. Pateikiamos apibendrintos išvados ir rekomendacijos studijų kokybės valdymo efektyvinimui šiuolaikiniuose universitetuose.
    61  94
 • research article;
  Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 2004, no. 1, p. 26-37
    65  161
 • Publication
  Universitetinių studijų kokybės vertinimas : akademinės bendruomenės požiūris
  [Quality assessment of university studies : attitude of academic community]
  research article; ;
  Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 2004, no. 1, p. 38-59
  Šiame straipsnyje pristatomas trijų Lietuvos universitetų studijų kokybės būklės tyrimas. Tyrimas vyko 2003 m. pavasario semestro metu. Buvo apklausti 669 studentai, 227 dėstytojai, 126 administracijos atstovai ir 359 absolventai. Šio tyrimo rezultatai nepretenduoja į išsamų studijų kokybės būklės atskleidimą bei objektyvų įvertinimą. Tyrimas leido patikrinti parengtą apklausos metodiką, nustatyti probleminius studijų kokybės momentus, reikalaujančius tolesnio tyrimo ir gilesnės analizės, ir padėti pagrindą tolesnei diskusijai apie studijų kokybės būklę universitetuose plėtoti.
    114  127
 • Publication
  Kokybės vertinimo dilemos
  [Dilemmas in quality assessment]
  research article
  Patry, Jean-Luc
  ;
  Gastager, Angela
  Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 2004, no. 1, p. 60-79
  Straipsnyje analizuojama potencialių vertybių ir konfliktų įvertinimo kriterijų struktūrinė klasifikacija. Tyrimo pagrindą sudaro konfliktų tipų išskyrimas (tikslų ir priemonių konfliktai; kokybiniai ir kiekybiniai konfliktai). Aptariamos šešios vertybių sritys: etinės, metodinės, socialinės ir interaktyviosios, taip pat įstatyminės, ekonominės ir asmeninės. Konfliktų, atsirandančių tarp šių vertybių struktūrinė klasifikacija taikyta konkrečiai įvertinant dėstymą, kurį atliko Zalcburgo universiteto studentai. Aptariami kai kurie konfliktai, pvz., aprėptis prieš patikimumą; individualios prieš socialines ir į kriterijus orientuotas standartines normas; studentų reitingavimas prieš įvertinimą, dėstytojų įtaka tyrimų rezultatams. Struktūrinę klasifikaciją siūloma taikyti prieš atliekant įvertinimą.
    35  71
 • Publication
  Parengtų ir teikiamų įgyvendinti neuniversitetinių studijų programų išorinio kokybės vertinimo patirtis ir problemos
  [External quality assessment of non-university study programmes which were developed and submitted for realisation: experience and problems]
  research article
  Žibėnienė, Gintautė
  Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 2004, no. 1, p. 80-93
  Straipsnyje analizuojama studijų programų vertinimo prielaidos siekiant užtikrinti studijų kokybę. Pristatomas ir lyginamas parengtų ir teikiamų įgyvendinti1 neuniversitetinių studijų programų vertinimo proceso organizavimas Lietuvoje ir kitose šalyse. Analizuojamas parengtų ar teikiamų įgyvendinti neuniversitetinių studijų programų vertinimas, remiantis kokybiniais ir kiekybiniais rodikliais, leidžia nustatyti programos parengimo ir įgyvendinimo kokybę.
    69  28