Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai / Applied Economics: Systematic Research 2008, nr. 2(2)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 9
 • Publication
  Mažų ekonomikų augimo veiksniai : atvirumo poveikis Lietuvos ekonominiam augimui
  [Growth factors in small economies: the openness impact on Lithuanian economic growth]
  research article;
  Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, T. 2, nr. 2, 2008, p. 29-44
  The comparative analysis of small and large economies was accomplished in this paper. The openness impact on economic growth in small and large economies was examined. The openness impact on Lithuanian economic growth was determined.
    186  74
 • Publication
  Makroekonominių veiksnių poveikis Lietuvos senatvės pensijų sistemai
  [Influence of macroeconomic factors on Lithuanian retirement pension system]
  research article
  Bartkus, Algirdas
  Taikomoji ekonomika : sisteminiai tyrimai, 2008, t. 2, nr. 2, p. 135-153
  Straipsnyje įvertinamas makroekonominių veiksnių poveikis Lietuvos senatvės pensijų sistemai 1991–2007 m., nustatomi Lietuvos socialinio draudimo sistemos raidos ciklai.
    29  29
 • Publication
  Rizikos valdymas draudimo įmonėse
  [Risk management in insurance business]
  research article
  Leškevičiūtė, Audronė
  ;
  Buškevičiūtė, Eugenija
  Taikomoji ekonomika : sisteminiai tyrimai, 2008, t. 2, nr. 2, p. 59-79
  Šiame darbe nagrinėjami rizikos valdymo modeliai, taikant atvejų studijų tyrimo metodą, įvertintas galimų rizikos reikalavimų (Mokumas II) poveikis Lietuvos draudimo rinkos dalyvių veiklai ir šio tyrimo pagrindu parengtas Mokumas II hipotetinių poveikių modelis.
    241  283
 • Publication
  Vertės vartotojui kūrimo ir santykių su vartotojais vystymo procesus integruojantis modelis
  [Model integrating the processes of consumer perceived value creation and consumer relationship development]
  research article
  Pilibaitytė, Vestina
  ;
  Vaitkienė, Rimgailė
  Taikomoji ekonomika : sisteminiai tyrimai, 2008, t. 2, nr. 2, p. 45-57
  Straipsnyje analizuojamos vertės vartotojui kūrimo bei santykių vystymo procesų sąsajos. Jame apžvelgiama santykių nauda, kaip vertės vartotojui dedamoji, santykių su vartotojais vystymo procesas bei jo etapai, vertės vartotojui kūrimo procesas santykių marketingo kontekste bei pateikiamas vertės vartotojui kūrimo ir santykių su vartotojais vystymo procesus integruojantis modelis.
    265  355
 • Publication
  Lietuvos ekonomikos plėtra darnaus vystymosi aspektu
  [Sustainable development aspects of Lithuanian economic development]
  research article;
  Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, T. 2, nr. 2, 2008, p. 11-28
  The article evaluates the process of Lithuanian economic development by sustainability aspect. According to the collected theoretical and practical material, the assessment of Lithuanian economy sustainablity from the viewpoint of principles and systems of environmental economics, strategical management and sustainable development are reviewed.
    595  458