Istorija 2017, t. 105, nr. 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 9
 • Publication
  Liungbiu tipo dirbiniai Lietuvoje
  [Lyngby type artefacts in Lithuania]
  research article
  Girininkas, Algirdas
  ;
  Rimkus, Tomas
  ;
  Slah, Gvidas
  ;
  Daugnora, Linas
  Istorija, 2017, t. 105, nr. 1, p. 4-23
  Straipsnyje pirmą kartą Lietuvos mokslinėje archeologinėje literatūroje aptariamas Šiaurės Europoje ir Rytų Baltijos šalyse aptiktų Liungbiu tipo rago dirbinių paplitimas, tipologija ir chronologija. Remiantis naujausiais radioanglinio Liungbiu tipo dirbinių datavimo duomenimis, daroma išvada, kad šie įrankiai Rytų Baltijos šalyse buvo naudojami tiek po paskutinio ledyno ištirpimo, tiek prieš jo didįjį išplitimą. Du dirbiniai (Šnaukštai, Klaipėdos r.; Kalnėnai, Jurbarko r.), aptikti Lietuvos teritorijoje, yra kol kas vieninteliai iki paskutinio Nemuno apledėjimo išplitimo aptikti žmonių pagaminti dirbiniai tiek Lietuvoje, tiek Šiaurės Europoje. Atsižvelgiant į radiologinius tyrimus šie dirbiniai buvo naudojami tiek neandartaliečio, tiek vėliau Homo sapiens gyvenimo laikotarpiais. Remiantis naujais Liungbiu tipo dirbinių tyrimų duomenimis, galima suprasti ne tik Lietuvos, tačiau ir viso Rytų Baltijos šalių apgyvendinimo procesą vėlyvojo paleolito laikotarpiu. Atliekant tyrimus buvo remtasi etnokultūrinėmis paralelėmis, susijusiomis su XVIII–XIX a. šiaurės elnių medžiotojų buitimi ir jų naudotais įrankiais.
    24  61
 • Publication
  Kosakovskių ir Platono Zubovo ryšiai Rusijos intervencijos ir antrojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo kontekste
  [Connections between the Kossakowski brothers and Palton Zubov in the context of russian intervention and the second partition of the Polish–Lithuanian commonwealth]
  research article
  Istorija : mokslo darbai = History. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2017, t. 105, nr. 1, p. 24-47
  The article analyses how the connections between the Lithuanian nobles, Bishop of Livonia Józef Kazimierz Kossakowski and Lieutenant-General of the Lithuanian and Russian Armies Szymon Marcin Kossakowski, and Platon Zubov, the favourite of Catherine II of Russia, evolved in the context of the Russian military intervention in the Polish-Lithuanian Commonwealth and the legitimation of the second partition and how these connections influenced the political processes in Lithuania. With reference to archival sources and the research on the activities of the 1792–1793 Confederation of the Grand Duchy of Lithuania, the article determines how and when the contacts between the Lithuanian nobles and Platon Zubov were first made, what objectives the Kossakowski brothers sought to accomplish by virtue of the system of favouritism practised by the ruler of the Russian Empire and what Zubov aimed for in providing his protection to the Kossakowski family members. The turning point between 1791 and 1792 is considered the beginning of the Kossakowski connections with Platon Zubov, when S.M. Kossakowski gained the protection of Platon Zubov, the new favourite of Catherine II of Russia, by maintaining contacts with Maj. Gen. Vasili Popov, former Adviser of Grigorij Potiomkin and Chief of Staff of the Russian Army, after Potiomkin’s death. The Kossakowski-Zubov connections played an important role in staging the Russian intervention in the Polish-Lithuanian Commonwealth and also benefited the Russian foreign policy objectives – to abolish the reforms of the Four-Year Diet and the Constitution of 3 May 1791 and to restore the Russian protectorate over the Polish-Lithuanian Commonwealth. [...]
    32  101
 • research article
  Vitkus, Hektoras
  Istorija, 2017, t. 105, nr. 1, p. 48-88
  Šiuo tyrimu, remiantis statistine bibliografinių duomenų analize bei taikant turinio analizės (content analysis) ir struktūralistinės naratologijos metodus, siekiama nustatyti 1914–1939 m. Vokietijoje paskelbtų atsiminimų apie Didįjį karą Rytų Prūsijoje publikavimo dinamiką ir ištirti jų turinio kaitos tendencijas. Didžiojo karo Rytprūsiuose atsiminimai nei turinio, nei publikavimo dinamikos požiūriais iki šiol nebuvo nagrinėti, todėl atliekant šį tyrimą atsirado galimybė išskirti ne tik vyraujančius su Didžiojo karo Rytprūsiuose atminimo tematika susijusius siužetus, bet ir atskleisti pastarųjų siužetų cirkuliavimo dinamiką Vokietijos publicistikoje.
    20  61
 • research article
  Sireika, Jonas
  Istorija, 2017, t. 105, nr. 1, p. 89-93
    15  32
 • Publication
  Trečiasis „Historia Universalis in Lithuania“ leidinys
  [Third Publication „Historia Universalis in Lithuania“]
  research article
  Juzefovičius, Romualdas
  Istorija, 2017, t. 105, nr. 1, p. 94-96
    30  30