Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2008, nr. 45

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 10
 • Publication
  Pareiginių kvalifikacinių kompetencijų įgijimas neformaliuoju ir savaiminiu būdu : psichologo pareigybės pavyzdys
  [Functional qualification competencies acquired by non-formal and informal learning: psychologist’s functions as a sample]
  research article; ;
  Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008, T. 45, p. 7-16
  The article shares the experience gained while preparing the methods of identification and validation of the psychologist‘s competencies acquired by non-formal and informal learning. The authors discuss the stages of the competence evaluation process, the validity of evaluation methods as well as the evaluation criteria of the form and the content of the presented model employed for the assessment of the psychologist’s competencies acquired by non-formal and informal learning.
    247  101
 • Publication
  Vadybinės kompetencijos nustatymo galimybės mokymo procese
  [Possibilities of formation and assessment of managerial competences in the teaching process]
  research article; ;
  Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008, T. 45, p. 17-28
  The article provides the concept of managerial competence, the possibilities to form and assess it in the teaching process. The authors enunciate criteria for the evaluation of managerial competence and propose the model for the assessment of managerial competences acquired by non-formal and informal learning.
    115  137
 • Publication
  Model of prospective employee group work skills acquired by informal learning at university studies
  [Darbuotojų gebėjimai dirbti grupėse, įgyti savaiminiu būdu universitetinėse studijose, bei tų gebėjimų plėtojimo modelis]
  research article;
  Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008, T. 45, p. 29-45
  The article analyses how students’ group learning skills, acquired by informal learning, are reflected in the formal university studies. There are presented aspects of theoretical group development and formation, highlighting the students’ approach to learning in groups. A model of the group learning skills’ development is prepared.
    30  76
 • Publication
  Studentų mokymo kokybės veiksniai
  [The factors of student’s teaching quality]
  research article
  Jėčiuvienė, Marija
  Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2008, nr. 45, p. 47-55
  Straipsnyje aptariami santykinės mokymo kokybės ir ugdomosios sąveikos veiksniai, lemiantys studentų mokymo ir mokymosi rezultatus, pagrįsti geriausia moksline ir praktine pedagogine patirtimi.
    38  27
 • Publication
  Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo sistemos organizavimas
  [Organization of assessment and recognition system in non-formal and informal learning]
  research article
  Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008, T. 45, p. 57-70
  The article refers to the organizational assumptions of the system’s development, its structural elements and their inter-cohesion enabling to project functional aspects of the system. It presents the model of the assessment system of non-formal and informal learning achievements.
    43  81