Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2009, nr. 50

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Publication
  Dvasinis intelektas – tikroji lyderio galia
  [Spiritual intelligence – the real power of a leader]
  research article;
  Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009, T. 50, p. 7-21
  The aim of the article is to find the answer why the leader needs spiritual intelligence, what is the role of spiritual intelligence in leadership and what is the need of spiritual intelligence nowadays. The authors of the article explain what has changed in today’s world and business, why business today needs a leader with new wisdomspiritual intelligence, what is necessary for a present leader in order to sense his/her powers. The authors try to determine the main determinants of leadership – what characteristics, abilities, behavior, powers or other aspects determine the rise and survival of the leader, that is the possibility of long term influence. The paper deals with business and scientific literature, which discusses the topic of SQ and empiric research on it.
    710  311
 • Publication
  Kognityvinio stiliaus reikšmė valstybės tarnautojų atitikimui darbo reikalavimams
  [The significance of cognitive style for civil servants’ fit to job requirements]
  research article;
  Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009, T. 50, p. 23-35
  Basing on cognitive style and person-environment fit theories as on the theoretical framework, this study examines the congruence between the preferred cognitive style of civil servants and their perceptions of cognitive style required by the job environment, and also the significance of that congruence to civil servants’ perceived fit to job requirements. The results of the study suggest that civil servants, who have adaptive cognitive style and think that job environment requires adaptive cognitive style, better fit their requirements.
    142  106
 • Publication
  Katalizatoriaus koncepcijos panaudojimas, didinant strateginio valdymo efektyvumą Lietuvoje
  [Application of the accelerator concept for increasing efficiency of strategic management in Lithuania]
  research article
  Dubinas, Valentinas
  ;
  Smilga, Edmundas
  Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2009, nr. 50, p. 37-52
  Straipsnyje nagrinėjama strateginio valdymo esmė ir efektyvumą didinančių katalizatorių reikšmė, kuri šiuo metu ekonominės krizės sąlygomis yra ypač svarbi visame pasaulyje. Kaip rodo geros vadybos praktika, katalizatorių naudojimas strateginiame valdyme įgalina užsitikrinti proveržius tam tikrose ūkininkavimo sferose, o tuo pačiu parodo, kiek tie proveržiai yra ekonomiškai pagrįsti ir kokie nustatyti katalizatoriai yra aktualūs, didinant strateginio valdymo efektyvumą atitinkamoje verslo aplinkoje.
    105  20
 • Publication
  Senatvės pensijų sistemos modelių teorinė analizė
  [Models of old age pension system: theoretical analysis]
  research article
  Gudaitis, Tomas
  Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2009, nr. 50, p. 53-68
  Straipsnyje apžvelgiami senatvės pensijų finansavimo bei išmokų modeliai. Tai pat analizuojamos priežastys, lemiančios senatvės pensijų sistemos modelių pasirinkimą bei galimos rizikos rūšys, įtakojančios jų funkcionalumą. Didelis dėmesys yra skiriamas senatvės pensijų pakopų sandaros vertinimui.
    300  81
 • Publication
  Įmonių reputacijos vertinimo problemos ir galimybės
  [Problems and opportunities of companies’ reputation evaluation]
  research article;
  Šadauskaitė, Gintarė
  Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009, T. 50, p. 69-82
  The authors analyze various definitions of company reputation and present methods for reputation evaluation. The paper deals with the organizational issues and evaluation methodology of the competition “The Most Respected Lithuanian Companies 2008”; the authors also proposed some improvements.
    403  104