Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Publication
  Veiksnių, turinčių įtakos Lietuvos valstybės išlaidoms ir jų struktūrai, tyrimas
  [Research about factors that affect Lithuanian public expenditure and its structure]
  research article ;
  Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, T. 7, nr. 1, 2013, p. 13-29
  This article presents research about factors that affect Lithuanian public expenditure and its structure during 2000–2012. The study identifies and evaluates the relationships between the chosen variables. The research was carried out using comparative, regression and correlation analysis. It was noticed that the number of research in this field is low, especially in Lithuania. Most of existing research is of information nature or there is a separate micro or macro-level research. Selected factors are grouped into three groups according to their strength of impact in this study. Structural changes in government spending are also identified.
    256  162
 • Publication
  Europos Sąjungos šalių netolygaus darbo jėgos produktyvumo pokyčių analizė
  [The analysis of uneven productivity growth in European Union countries]
  research article
  Burinskienė, Aurelija
  Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai, 2013, t. 7, nr. 1, p. 45-60
  Straipsnyje nagrinėjami darbo jėgos (DJ) produktyvumo pokyčių Europos Sąjungos (ES) šalyse ypatumai, aptariami veiksniai, įtakojantys DJ produktyvumą; taip pat atskleidžiama, kad produktyvumas skiriasi visose ES šalyse. Vykdant tyrimą dvidešimčiai ES šalių yra pritaikytas ekonometrinis modelis. Remiantis regresinės analizės rezultatais skirtingose ES šalyse buvo nustatytas laiko periodas, per kurį investicijų didinimo į materialų kapitalą poveikis DJ produktyvumui yra stipriausias. 
    69  56
 • Publication
  Informacinio efekto tyrimas išsivysčiusių ir kylančių šalių akcijų rinkose
  [Investigation of information effect in developed and emerging stock markets]
  research article ;
  Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, T. 7, nr. 1, 2013, p. 137-155
  The paper seeks to determine the influence of information effect in developed and emerging stock markets. The comparative analysis of indexes of developed stock exchanges (New Y ork, Frankfurt, Paris, London) and emerging stock exchanges (Shanghai, Warsaw, Vilnius) was used and correlation coefficients between these indexes were calculated. Analysing market indexes reaction on important events, it was found that developed stock markets react to global and regional events faster and to a larger extent than emerging stock markets.
    90  71
 • Publication
  Akademinio jaunimo įtrauktis į darbo rinką ir verslininkystės galimybės : kokybinis vertinimas
  [Opportunities for the inclusion of students in the labour market and entrepreneurship : qualitative assessment]
  research article
  Glinskienė, Rasa
  ;
  Repečkienė, Aušra
  ;
  Žvirelienė, Renata
  ;
  Kvedaraitė, Nida
  Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai, 2013, t. 7, nr. 1, p. 61-73
  Straipsnyje nagrinėjamos Lietuvos akademinio jaunimo įtraukties į darbo rinką ir verslininkystės galimybės, pasitelkiant ES ir nacionalinių jaunimo politiką reglamentuojančių dokumentų turinio analizės metodą. Kokybinio tyrimo duomenys analizuojami taikant kokybinę turinio ir fenomenologinės hermeneutikos analizę, kuria siekta suvokti ir aprašyti tiriamo fenomeno esmę. 
    74  107