Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
 • Publication
  Pagalba moterims, patyrusioms intymaus partnerio smurtą: tarp teorijos ir realybės
  [Support to women who have experienced intimate partner violence: between theory and reality]
  research article
  Malažinskienė, Jolanta
  ;
  Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods
  Intymaus partnerio smurtas prieš moteris įvardijamas skaudžia socialine problema, tačiau pagalbos teikimas neatliepia smurtą patyrusių moterų poreikių, neatpažįstamos kitokios nei fizinio smurto formos, vyrauja moteris kaltinančios, problemą ignoruojančios ir vyrų smurto žalą mažinančios nuostatos. Straipsnio tikslas, pateikiant intymaus partnerio smurtą nagrinėjančias teorines perspektyvas, skirtingai vertinančias reiškinio priežastis, tarptautiniuose ir nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtintus pagalbos teikimo principus, atlikti smurtą nuo intymaus partnerio patyrusioms moterims teikiamos pagalbos, šaltinių, praktikų, vyraujančių nuostatų, atkuriant pažeistas teises, užtikrinant galimybę gyventi be smurto, tyrimą.
    64
 • Publication
  Pagalba šeimai, kuriant saugią aplinką vaikui laikinosios globos metu
  [Support to a family in creating safe environment for a child in a situation of temporary foster care]
  research article
  Budrienė, Jurgita
  ;
  Kiaunytė, Asta
  Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods
  Straipsnyje kokybiniu tyrimu siekiama atskleisti pagalbą šeimai, kuriant saugią aplinką vaikui laikinosios globos metu. Tyrimo dalyvių refleksyvių patirčių analizė atskleidė, kad reikalinga sisteminė pagalba biologinei ir globėjų šeimai vaiko laikinosios globos situacijoje. Teikiant pagalbą šeimai vaiko laikinosios globos metu vis dar susiduriama su stigmatizuojančiu, nepakankamai į kliento sistemos poreikius orientuotu požiūriu. Tyrimas parodė, kad šeima, gaunanti profesionalią, individualizuotą, ilgalaikę, operatyvią pagalbą iš specialistų tinklo, galėtų labiau užtikrinti svarbius vaiko poreikius ir kurti jam saugią aplinką laikinosios globos metu.
    74
 • Publication
  Pagalbos bendruomenėje psichosocialinę negalią turintiems asmenims poreikiai ir socialinio darbo atsakas
  [Needs of persons with psychosocial disability for community-based assistance and the social work response]
  research article
  Pučkienė, Gitana
  Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods
  Straipsnyje apžvelgiama psichikos sveikatos apibrėžtis psichosocialinės negalios fone, psichosocialinę negalią turinčių asmenų situacija Lietuvoje ir socialinio darbo atsakas, psichosocialinės reabilitacijos ir pagalbos bendruomenėje galimybės. Tyrimo dalyje, atlikus kokybinį tyrimą, analizuojama psichosocialinę negalią turinčių asmenų ir jų artimųjų akistata su psichosocialine negalia, pagalbos poreikis ir pagalbos prieinamumo galimybės mažose savivaldybėse.
    49
 • Publication
  Kaip socialinės paslaugos asmens namuose veikia senyvo amžiaus asmenų gyvenimo kokybę?
  [How home care services affect the quality of life of elderly people?]
  research article
  Auškalnytė, Edita
  Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods
  Šiame straipsnyje analizuojama senyvo amžiaus asmenų, gaunančių socialines paslaugas namuose, gyvenimo kokybė. Rezultatai atskleidė, kad socialinės paslaugos asmens namuose iš dalies pagerina jo gyvenimo kokybę, bet labiausiai – artimųjų ir bendruomenės (kaimynų, savanorių) pagalba. Straipsnyje taip pat pateikiamos rekomendacijos, kaip tobuliau organizuoti socialines paslaugas.
    37
 • Publication
  Socialinių darbuotojų vyrų profesinio tapatumo formavimasis
  [The process of male social workers’ professional identity formation]
  research article
  Zigmantavičius, Aidas
  ;
  Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods
  Socialinis darbas stereotipiškai suvokiamas kaip moteriška veikla, kuriai moteris turi įgimtų savybių ir gebėjimų, o vyras socialiniame darbe gali būti marginalizuojamas, nuvertinamas. Šiame straipsnyje, remiantis teorinių šaltinių ir kokybinio tyrimo empirinių duomenų analize, aprašomas socialinių darbuotojų vyrų profesinio tapatumo formavimosi procesas, aptariami jį sąlygojantys veiksniai.
    25