Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2005, nr. 2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Publication
  Kritinio multiplizmo problemos įvertinimo tyrimuose: teorijų multiplizmas ir šališkumo analizė
  [Issues in critical multiplism in evaluation research: multiplism of theories and analysis of biases]
  research article
  Patry, Jean-Luc
  Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 2005, no. 2, p. 10-25
  Kokybės užtikrinimo ir įvertinimo tyrimai, kaip ir kiti socialiniai tyrimai bei jų taikymas, kelia daugybę problemų. Šiame straipsnyje pirmiausiai norėčiau pateikti tokių problemų sąrašą, kuris vis dėlto liks nepilnas. Straipsnyje teigiama, kad nors ir nėra tobulo šių problemų sprendimo būdo, kritinis multiplizmas galėtų būti toks požiūrių modelis, kuris leistų sumažinti tas problemas arba bent padėtų jas išsiaiškinti ir mėginti spręsti. kritinis multiplizmas - tai bendro pobūdžio metodologinis modelis, kurį nuodugniai išaiškinti čia būtų neįmanoma; norėčiau aptarti tik kai kuriuos svarbiausius klausimus ir remdamasis jais pateikti keletą pasiūlymų, kaip turėtų būti atliekami socialiniai tyrimai.
    45  51
 • research article;
  Dienys, Vincentas
  ;
  Žiliukas, Pranas
  Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 2005, no. 2, p. 26-51
  A number of small countries face similar problems while organising external assessment of higher education institutions: how to select proper experts, how to prepare them and maintain? How to avoid bias or interest conflict between experts who evaluate the institution and the institution being evaluated? How to reduce the financial costs of institutional assessment that are relatively high for a small country (isn’t it a luxury?), and etc. Therefore, often a question arises if a small country should possess and attempt to maintain appropriate intellectual and organisational resources, necessary for external review of universities, colleges and scientific research institutions? Maybe it would be more purposeful to invite experienced foreign experts to perform assessment? The article presents an attempt to discuss this issue. The authors draw a conclusion that creation and maintenance of such intellectual and organisational resources is indispensable even for such a small country as Lithuania (3.4 mln inhabitants). If Lithuania seeks to be recognised and acquire confidence in higher education quality assurance area, certain appropriate financial and material resources should be allocated for this purpose.
    34  50
 • Publication
  Judančio taikinio link: aukštojo mokslo kokybės užtikrinimas Europoje
  [Walking towards a moving target: quality assurance in European higher education]
  research article
  Westerheijden, Don F.
  Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 2005, no. 2, p. 52-71
  Straipsnyje pateikiama Europos aukštojo mokslo (išorinės) kokybės užtikrinimo projektų nuo 1980 metų apžvalga. Analizuojami trys skirtingi Vakarų Europos šalių kokybės užtikrinimo sistemų plėtotės modeliai, kurie lyginami su akreditacijos modeliais Centrinėje ir Rytų Europoje atsiradusiais nuo 1989 m. Šios plėtros dinamika apžvelgiama pasitelkus teorines įžvalgas, ji taip pat lyginama su Bolonijos procesu.
    44  58
 • research article
  Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 2005, no. 2, p. 72-83
  The article analyses the system of institutional quality assessment at universities and lays foundation to its functional, morphological and processual parameters. It also presents the concept of the system and discusses the distribution of systems into groups, defines information, accountability, improvement and benchmarking functions of higher education quality assessment system at universities. The discussion of morphological parameters of this system presents the assessing sub-system and the assessed sub-system. It also presents the functional environment of the quality assessment system at universities.
    29  37
 • Publication
  Dėstymo aukštojoje mokykloje pagrįstumas ir įvertinimai pagal pozityvistinę paradigmą
  [Validity and evaluations of teaching in higher education institutions under positivistic paradigm]
  research article
  Cisneros-Cohernour, Edith J.
  Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 2005, no. 2, p. 84-95
  Straipsnyje nagrinėjamas tyrimų, atliktų pagal vyraujančią dėstymo aukštojoje mokykloje vertinimo paradigmą, pagrįstumas (validumas). Siekiant nustatyti tyrimų, kuriuose analizuojami studentų sudaryti dėstymo reitingai, privalumus ir trūkumus, taikoma Messick pagrįstumo sistema. Taip pat keliamos problemos, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį atliekant tokius tyrimus ateityje.
    25  56