Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2011, nr. 8

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Publication
  Irano universitetų dėstytojų ir studentų nuomonė apie „studentai įvertina dėstymą" metodo efektyvumą
  [Iranian university teachers' and students' views on effectiveness of students' evaluation of teaching]
  research article
  Shirbagi, Naser
  Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 2011, no. 8, p. 118-131
  Pagrindinis šio tyrimo tikslas – nustatyti „Studentai įvertina dėstymą“ (toliau – SĮD) metodo efektyvumą remiantis universitetų dėstytojų ir studentų nuomone. Tyrimui pasirinkta žvalgybinė aprašomoji analizė. Dalyvavo 300 dėstytojų ir 600 magistrantūros studijų studentų iš 3 Irano aukštųjų mokyklų. Duomenims rinkti pasirinkta 30 punktų anketa. Atsakymams pateikti naudota 5 balų Likerto skalė (nuo visiškai nesutinku iki visiškai sutinku). Tyrimas parodė, kad Cronbacho alfa koeficientai yra pakankamo lygmens (dėstytojams – .86, o studentams – .88). Statistiškai reikšmingi skirtumai tarp dėstytojų ir studentų nustatyti atsižvelgiant į lytį, darbo patirtį, pareigų statusą ir pagrindinę studijavimo kryptį. Dėstytojai sutinka, kad reikėtų naudoti skirtingus įvertinimo metodus (pvz., kolegų įvertinimą, savęs įvertinimą ir administratorių atliekamą įvertinimą), o ne pasikliauti vien „Studentai įvertina dėstymą“ metodu. Tyrimas atskleidžia abejones dėl SĮD metodo naudojimo Irano aukštojo mokslo sistemoje bei kelia klausimus, ar teisinga naudoti tokį reitingavimą priimant sprendimus, susijusius su dėstytojų pareigomis. Tyrimo rezultatai rodo: nustatant dėstymo kokybę, SĮD metodą reikėtų naudoti itin atsargiai.
    17  28
 • Publication
  Penktasis Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo forumas „Tiltų tiesimas: 184 kokybės užtikrinimo įprasminimas europiniame, nacionaliniame ir instituciniame kontekste"
  [Fifth European quality assurance forum "Building bridges: making sense of quality assurance in European, national and institutional context"]
  research article
  Pukelis, Kęstutis
  ;
  Gudaitytė, Jovita
  Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 2011, no. 8, p. 184-187
    20  18
 • Publication
  Universitetinių studijų praktikos kokybiniai parametrai
  [Qualitative parameters of practice during university studies]
  research article;
  Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 2011, no. 8, p. 94-117
  In this article, relevance of practice during university studies is highlighted, as well as the main stages of its organisation, qualitative pa-rameters, as well as criteria and indicators that validate them are defined. Discussion on the idea that taking into consideration qualitative parameters of organising practice as a compo-nent of studies in the system of higher edu-cation helps achieving quality of studies and closer cooperation between the labour world and universities is provided.
    48  58
 • Publication
  Teisės aktai
  [Legal acts]
  other
  Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 2011, no. 8, p. 182-183
    14  21