Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2006, nr. 3

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Publication
  Konstruktyvaus derinimo pasiekima: pirmenybė studijų rezultatams
  [Achieving constructive aligment: putting outcomes first]
  research article
  McMahon, Tim
  ;
  Thakore, Hemal
  Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 2006, no. 3, p. 10-19
  Šis straipsnis grindžiamas tyrimais įrodyta prielaida, kad projektuoti studijų turinį studijų rezultatų pagrindu yra naudinga ne tik studentams, bet ir dėstytojams. Pripažįstant, kad būtina atsižvelgti į tai, jog studijų rezultatų panaudojimas tam tikru laipsniu gali varžyti studentų minties originalumą ir kritinį mąstymą, šiame straipsnyje pristatomi svarbiausi studijų turinio reformos įvertinimo rezultatai siekiant parengti rekomendacijas, kaip turėtų būti formuluojami studijų rezultatai ir kaip jie galėtų geriausiai padėti dėstytojams ugdyti minėtus studentų bruožus.
    31  40
 • Publication
  Kai kurių Lietuvos universitetų ir kolegijų studijų programų kokybės ypatumai : studijų rezultatų paradigma
  [Study programme quality peculiarities at some Lithuanian universities and colleges: study outcomes paradigm]
  research article;
  Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 2006, no. 3, p. 20-43
  The article presents the findings of the research into professional development needs of study programme managers at four Lithuanian higher education schools (two universities and two colleges) and a revised methodology for research into study programme manager professional development needs in the didactical domain of teacher qualification related to designing, realising and developing study programmes within the study outcome paradigm. The research participants were 149 study programme managers (84 from universities and 65 from colleges). The purpose of the present research is to further a discussion on the development of study programme quality within the study outcome paradigm.
    46  66
 • Publication
  Universitetų ir kolegijų personalo atsakomybė už aukštojo mokslo kokybės vadybą
  [Responsibility of university and college staff for higher education quality management]
  research article;
  Žiogevičiūtė, Areta
  Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 2006, no. 3, p. 44-67
  The article analyses the issue of indefiniteness of higher education quality management as a specific area of quality management and the participation of the staff in the development of quality culture. It also investigates the perceptions of university and college staff of their responsibilities to participate in quality management. On the basis of three dimensions (processes, functions and levels) it seeks to define the area of quality management, to reveal the approach of communities of Lithuanian universities and colleges to the distribution of responsibility for quality in the organization and to identify the level of the staff at Lithuanian universities and colleges for quality management. The research determined that all staff groups consider quality management at individual level to be their most important responsibility, whereas their contribution to institutional assessment and audit of quality management system is perceived least. On the basis of the obtained research results it is possible to assume that quality management at colleges is more advanced than at universities: at colleges, the responsibility for quality distribution is more agreed upon, there is more commitment to contribute to a number of quality management areas. Quality management areas that need improvement were also determined in higher education institutions.
    39  38
 • Publication
  Universitetinių studijų kokybės gerinimo prioritetai studentų ir dėstytojų požiūriu
  [Priorities of higher education quality improvement: student and teacher attitude]
  research article
  Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 2006, no. 3, p. 68-80
  Higher education quality improvement is a constant and continuous university activity and its implementation should be given a priority. This article analyses the most important tasks set at three Lithuanian universities seeking to improve higher education quality: the improvement of higher education quality assurance system, teacher professional development and student achievement improvement. These dimensions of higher education quality are characterised by assessment criteria, used as the basis in revealing student and teacher attitude to priorities of higher education quality improvement.
    42  74
 • Publication
  Aukštojo mokslo studijų sistemos harmonizavimas Lietuvoje – studijų kokybės tobulinimo prielaida
  [Harmonization of higher education system in Lithuania - prerequisite for quality improvement of studies]
  research article
  Žibėnienė, Gintautė
  ;
  Targamadzė, Vilija
  Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 2006, no. 3, p. 81-91
  Straipsnyje nagrinėjamas aukštojo mokslo harmonizavimas, kaip studijų kokybės tobulinimo Lietuvoje prielaida. Apžvelgiama aukštojo mokslo raida bei universitetinių ir neuniversitetinių studijų programų požymiai. Daroma prielaida, kad universitetinės ir aukštosios neuniversitetinės studijos per menkai harmonizuotos – nėra tinkamos dermės studijų įgyvendinimo strategijoje. Vertinimo kriterijų unifikavimas rodo aukštųjų neuniversitetinių ir universitetinių studijų harmonizavimo stoką ir aukštojo mokslo binarinės sistemos sandų misijos įgyvendinimo problemą.
    38  48