DSpace / CRIS 7.1.1

Outputs
101545
PDB
68887
ETD
13569
Datasets
11
Researchers
6795
Departments
184
Projects
635
Recent Additions
 • Publication
  Effects of an integrated Olympic education program on adolescent athletes' values and sport behavior
  research article
  Šukys, Saulius
  ;
  Social behavior and personality : an international journal. Palmerston North : Society for Personality Research
  We examined the effect of an integrated program of Olympic education upon the adolescent athletes’ Olympic values and their behaviors in sport. Participants were 747 adolescents athletes (482 boys and 265 girls; aged between 13 and 18 years) from schools implementing (n = 430) and not implementing (n = 317) integrated Olympic education program. Participants completed measures of Olympic Ideals and prosocial and antisocial behavior in sport. Results revealed the effect of the Integrated Olympic education program on adolescent athletes’ Olympic values and prosocial behavior in sport. Adolescents’ athletes from schools implementing Olympic Education scored higher on human values of Olympism, social virtues of Olympism, individual pursuit of excellence, and the prosocial behavior in sport.
 • Publication
  Arbitraliųjų lietuvių kalbos kolokacijų nustatymas
  [Identification of Lithuanian arbitrary collocations]
  research article ; ;
  Bendrinė kalba [elektroninis išteklius]. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas
  In this article, we describe the methodological approaches of arbitrary collocation (AC) identification developed within the framework of an ongoing project “Arbitrary Collocations of Lithuanian: Identification, Description and Usage (ARKA)”. The object of this research is arbitrary collocations of the Lithuanian language the collocability of which is determined by lexical rather than semantic constraints. Such collocations do not directly reflect the non-linguistic reality and the relation between the collocates is arbitrary: although there may be several close synonyms, a particular one is preferred in a certain word combination (e.g., suprasti užuominą vs. *suvokti užuominą). The source of the research was the Database of Lithuanian Multiword Expressions encompassing over 12.000 collocations. The structural composition of the identified 2400 arbitrary collocations was as follows: adjective (participle)+noun, verb+noun, and noun+noun. Arbitrary collocations were determined by combining the manual linguistic analysis and semi-automatic methods of computational linguistics. The manual method included two major AC identification criteria: lexical restrictedness and (or) meaning transfer. Lexical restrictedness was measured using two tests: the synonym substitution of pre-modifier and (or) semantic field comparison of the head noun. Moreover, lexical restrictedness was also assessed using a semi-automatic approach by analyzing synonym pairs in the automatically generated vector strings. The semi-automatic approach consisted of three stages: (1) the automatic generation of vector strings with potential synonyms; (2) the manual vector string editing to reduce the noise, and (3) the semi-automatic process during which the collocations were compared to particular synonym pairs in vector strings and approved or not approved by linguists as arbitrary. Approximately half of ACs were detected by using the manual method based on two AC identification criteria, whereas about one-third of ACs were identified using the semiautomated method based on one criterion. On the one hand, the semi-automatic method can reduce the subjectivity in data evaluation and simplify the AC identification procedure. On the other hand, as arbitrariness is determined on the basis of the available synonyms in the vector string, some ACs may not be identified because of the insufficient scope of the generated synonyms. Also, the automatically generated synonyms need to be manually analyzed to eliminate semantically unrelated words. Despite these limitations, the method is suitable for processing large amounts of the data. It would be difficult to manually assess the contextual similarity of such a large number of words. About one fifth of ACs were identified using a combination of both methods. These results suggest that different methodological approaches allowed the researchers to detect more arbitrary collocations. It is maintained that taking into consideration the mentioned advantages and disadvantages, the best results in the Lithuanian arbitrary collocation identification are acquired when combining both manual and semi-automatic methods.
 • Publication
  Kauno sporto veteranų klubo "Ąžuolynas" įkūrimas ir veiklos bruožai
  [Founding and activities of the Kaunas sport seniors' club "Ąžuolynas"]
  research article ;
  Paulauskienė, Jolanta
  Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras
  Šio darbo tikslas - apžvelgti Kauno sporto veteranų klubo "Ąžuolynas" ištakas ir veiklos bruožus, įvertinti, kas praeityje buvo gera, ir atrasti naujų dalykų, naudingų mūsų laikais. Sporto klubas "Ąžuolynas" pramynė olimpinio švietimo taką, paliko žymius pėdsakus savo darbais. [...]
 • Publication
  Lietuvos sporto mokslo plėtros aktualijos Lietuvos sporto universitete
  [Curent isues of Lithuanian sports science development at Lithuanian Sports University]
  research article
  Stanislovaitienė, Jūratė
  ;
  Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras
  Kasmet LSU mokslininkai paskelbia apie 150 mokslinių publikacijų, iš jų apie 25 publikacijas Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose. Per pastaruosius kelerius metus LSU mokslininkai sulaukė Lietuvos ir tarptautinių fondų paramos svarbiems visuomenei projektams.
Most viewed
 • Publication
  Vilija Janušauskienė
  research article
  Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2004, [t.] 73, p. 39-44
  In Lithuanian general education schools that have chosen a modern way of development, signs of postmodern social existence are being observed; they cause a discomfort to Lithuanian students who try but can not master lots of subjects included into programs and standards, among them - Lithuanian language disciplines
 • Publication
  Dovana Alma Mater
  research article
  Balkevičius, Juozas
  Žemyna. , 2001, vasaris-kovas, p. 9
 • Publication
  Selekcijos pradininko D.Rudzinsko 120-osioms gimimo metinėms
  journal article
  Bėčius, Kostas
  Žemės ūkio specialistas. , 1991, gegužės 17, p. 2
 • ETD
  Pokyčiai šeimoje, emigravus šeimos nariui: grėsmės ir pagalba
  [Changes in the family when one of the family members emigrate: dangers and support]
  master thesis
  Mažuolytė, Erna
  2012-05-29
  Tyrimo klausimas – su kokiais sunkumais ir išgyvenimais susiduria šeimos nariai, vienam iš jų emigravus? Tikslas – atskleisti transnacionalinių šeimų išgyvenamus pokyčius bei pagalbos poreikį. Ekonominės krizės laikotarpis, prasidėjęs 2008-2009 metais, dar labiau pastūmėjo šeimą pokyčiams, šeimos, kaip sistemos išsibalansavimą. Statistikos departamento duomenys apie paskutinių 2011 metų išvykstančiųjų iš Lietuvos amžių taip pat leidžia daryti prielaidą, kad dalis jų jau yra sukūrę šeimas, tačiau dėl vienokių ar kitokių priežasčių yra priversti jas palikti. Kalbant apie emigracijos reiškinio išskirtas šeimas, atsiranda naujas šeimos tipas – transnacionalinė šeima arba atotolio šeima. Situacija, kai šeima priversta išsiskirsti dėl šeimos nario emigracijos, transformuoja nusistovėjusią šeimos kasdienybę, pakeičia šeimos struktūrą, vaidmenis, įneša sumaišties ir chaoso, lydimų baimės, nerimo, susvetimėjimo, nežinomybės jausmų. Tyrimo tikslui pasiekti pasirinktas kokybinis aprašomasis tyrimas, dalyviai - transnacionalinės šeimos, kurios nariai gyvena skirtingose nacionalinėse valstybėse. Apklaustos 6 moterys, gyvenančios Lietuvoje ir 2 vyrai, tyrimo metu parvykę į Lietuvą. Ieškant tyrimo dalyvių tyrėja naudojosi asmeninėmis pažintimis bei „sniego gniūžtės“ principu, kuomet tyrime dalyvavę asmenys savo iniciatyva surasdavo naujų tyrimo dalyvių. Tyrimas vykdytas 2012 m. vasario – kovo mėnesiais, Panevėžio mieste ir Kėdainių rajone. Tyrimo instrumentas – pusiau struktūruotas interviu. Gauti duomenys analizuojami kokybinės turinio analizės metodu. Atlikus tyrimą išryškėjo tokie pokyčiai šeimoje: socialinių vaidmenų šeimoje persiorganizavimas, sunkumai buityje ir atsakomybių padidėjimas Lietuvoje likusiems šeimos nariams dėl vaikų auginimo, auklėjimo, lavinimo. Priimant sprendimą dėl emigracijos šeimos nariai išgyvena nerimo, nežinomybės, baimės jausmus. Gyvenant atskirai, jaučiamas ilgesys, sielvartas dėl paliktos šeimos, bendravimo ir buvimo kartu trūkumas. Keičiasi vaikų elgesys, padidėja baimė, nervingumas, nesuvokimas, kodėl šeimoje nebėra vieno iš tėvų. Poros tarpusavio santykiuose pastebimi padažnėję pavydo ir pykčio protrūkiai, atšąlę tarpusavio jausmai, požiūrių skirtumai, abejingumas sutuoktiniui. Grįžus šeimos nariui pasireiškia adaptacijos ir prisitaikymo vienam prie kito sunkumai. Atsiradę pokyčiai šeimoje lemia tokias grėsmes šeimai – padidėja skyrybų rizika, šeima dažniau išgyvena krizes. Tyrimo metu paaiškėjo, kad transnacionalinių šeimų nariai nėra linkę kreiptis pagalbos į specialistus, nesureikšmindami ir neįvertindami situacijos problematiškumo.
 • ETD
  Didelio meistriškumo plento dviratininkų rengimas metiniu priešolimpiniu ciklu
  [Preparation of Lithuanian elite cycling road race riders during Pre-Olympic training cycle]
  master thesis
  2011-05-10
  XXIX olimpinės žaidynės, vykusios 2008 metais Pekino mieste buvo jau penktosios, kuriose startavo nepriklausomybę atgavusios Lietuvos sportininkai. Vasaros olimpinėse žaidynėse plento dviračių lenktynių programoje yra dvi rungtys vyrams ir moterims: grupinės ir atskiro starto lenktynės. Šioms varžyboms Lietuvos dviratininkai rengėsi specialiai, vykdydami programoje „Pekinas-2008“ numatytus uždavinius. Pekino olimpinėse žaidynėse vieno iš tiriamųjų dviratininkų pasiektas rezultatas grupinių varžybų distancijoje buvo įvertintas patenkinamai. Tyrimo tikslas ir uždaviniai - ištirti Lietuvos didelio meistriškumo plento dviratininkų rengimąsi Pekino olimpinėms žaidynėms metiniu ciklu, nustatyti jų ugdymo ypatumus. Nustatyti Lietuvos plento dviratininkų fizinio išsivystymo rodiklių kaitą metiniu rengimosi ciklu, nustatyti Lietuvos plento dviratininkų fizinių ir funkcinių galių rodiklių kaitą metinių rengimosi ciklu, išanalizuoti ir apibendrinti jų varžybinę veiklą ir pasiektus rezultatus. Plento dviratininkų rengimo technologija yra sudėtinga, reikalaujanti iš sportininko didelių fizinių gebėjimų, funkcinio pajėgumo, laiko sąnaudų, gausaus aptarnaujančio techninio personalo. Šią sudėtingą rengimosi technologiją reikia pagrįsti moksliniais tyrimais. Buvo organizuotas dviejų Lietuvos plento dviratininkų veiklos tyrimas. Išanalizuotas fizinis krūvis, atliktas metiniu priešolimpiniu treniruočių ciklu. Pateiktos abiejų tiriamųjų dviratininkų fizinio krūvio suvestinės, išanalizuota fizinio krūvio struktūra pagal rengimosi priemones, atliktas fizinis krūvis suskirstytas į intensyvumo zonas. Darbe pateiktas mezociklų ir mikrociklų metu sportininkų atlikto fizinio krūvio turinys. Rengimo veiksmingumui įvertinti buvo atliekami išplėstiniai ir operatyvieji laboratoriniai tyrimai. Buvo matuojami fizinio išsivystymo rodiklių, raumenų galingumo įvairiose energijos gamybos zonose, specialus darbingumo bei aerobinio pajėgumo kaita metiniu ciklu. Darbe pateikiama sportininkų varžybų ir jose pasiektų rezultatų analizė. Nustatyta, kad Lietuvos plento dviratininkų rengimo olimpinėms žaidynėms programa buvo įvykdyta. Tirti plento dviratininkai metiniu rengimosi ciklu dirbo 1028 ir 1010 val., iš jų 920 val. skyrė darbui plente. Aerobinių galių abu tiriamieji dviratininkai atitinkamai skyrė 673 ir 690 val. Aerobinių- anaerobinių glikolitinių galių ugdymui skyrė atitinkamai 202 ir 190 val., o ir anaerobinių glikolitinių galių ugdymui – 45 ir 40 val. Jie pasiekė didelius anaerobinio alaktatinio ir anaerobinio glikolitinio bei kraujotakos ir kvėpavimo sistemos funkcinio pajėgumo rodiklius. Jų aerobinio pajėgumo rodikliai atitiko plento dviratininkams būdingą lygį. Aukščiausias abiejų tiriamųjų dviratininkų fizinių ir funkcinių galių lygis buvo pasiektas varžybinio laikotarpio metu. Dviratininkai sezono metu dalyvavo daugelyje varžybų Prancūzijos plento dviratininkų profesionalų komandose, kuriose vykdė jiems keliamus uždavinius. Kartu jie dalyvavo atrankoje į Pekino olimpines žaidynes, startavo Lietuvos plento dviračių čempionate, atstovavo Lietuvą pasaulio plento dviračių čempionate. Pagrindinėse sezono varžybose - XXIX Pekino olimpinėse žaidynėse, pasaulio plento dviračių čempionate mūsų tiriamieji dviratininkai startavo patenkinamai.
Most downloaded
 • Department
  Socialinės antropologijos centras / Centre for Social Anthropology
  Socialinės antropologijos centras (SAC) įkurtas 2005 metais, kaip VDU Socialinių mokslų fakulteto sociokultūrinės antropologijos tyrimų padalinys. SAC veikloje dalyvauja Lietuvos ir užsienio šalių antropologai o taip pat tyrimus atliekantys doktorantai ir magistrantai. Pagrindinė SAC tyrimų kryptis – sociokultūrinės kaitos procesų antropologinė analizė pereinamuoju laikotarpiu iš totalitarinės sistemos į pilietinę visuomenę. Daug dėmesio skiriama ir kitoms, įvairių antropologijos krypčių studijoms: diasporos, transnacionalizmo ir migracijos studijoms, post-socializmo ir post-kolonializmo antropologijai, socialinės atminties tyrinėjimams, sociokultūrinių identitetų politikai, etniškumo ir nacionalizmo problematikai, politinei antropologijai, ekonominei antropologijai.
 • Department
  Teatrologijos katedra / Department of Theater Studies
  1996 m. įkurta VDU Teatrologijos katedra – tai studijų ir mokslo padalinys, apjungiantis veiksmo / atlikėjų menų – teatro, kino ir video meno, judesio meno ir muzikos studijas. Nuo pat katedros įkūrimo jos misija buvo tapti teatrologijos studijų ir tyrimų centru, kuriame vykdomi fundamentiniai ir tęstiniai lietuvių teatro istorijos ir atlikėjų menų teorijos tyrimai, užsiimama teatrologijos mokslo metodikos formavimu bei plėtra ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Katedroje itin didelis dėmesys skiriamas studijų kokybei, moksliniams tyrimams ir jų rezultatų sklaidai užsienyje, stengiamasi skatinti tarptautinius studijų, mokslo ir meno mainus bei bendradarbiauti su geriausiomis tarptautinėmis ir Lietuvos akademinėmis bei kūrybinėmis institucijomis.
 • Department
  Inovatyvių studijų institutas / Institute of Innovative Studies
  Vytauto Didžiojo universiteto Inovatyvių studijų institutas (ISI) siekia vykdyti efektyvią ir darnią nuotolinių studijų plėtrą universitete, remiantis Lietuvos švietimo strateginiais tikslais ir Lietuvos nuotolinio bei e.mokymosi (LieDM) asociacijos uždaviniais bei prioritetais.
 • Department
  Fitopatologijos grupė / Phytopathology Group
  Fitopatologijos grupės veiklos tikslas – atlikti taikomuosius introdukuotų augalų patologijos tyrimus; visuomenėje skleisti gamtosaugines idėjas.