Priėmimas į bakalauro studijas

3249

Nuo birželio 1 d. prasideda prašymų priimti studijuoti į Lietuvos universitetus ir kolegijas registravimas, individualiai pildant stojimo paraišką internetu LAMA BPO informacinėje sistemoje.

VDU šiais metais stojantiesiems siūlo rinktis pirmosios pakopos ir vientisąsias, dvigubo diplomo, dvigubą ar mokytojo kvalifikaciją suteikiančias, gretutines bei nuotolines studijų programas. Sąrašą studijų programų, į kurias priimama 2015 m., galima rasti universiteto priėmimo taisyklėse. Išsamesni studijų programų aprašai pateikti Bakalauro studijų programų skiltyje.

Dvigubo diplomo studijų programos

VDU Menų fakultete dvi studijų programos įgyvendinamos kartu su Centriniu Lankašyro universitetu (University of Central Lancashire, UCLan): Mados dizainas (Fashion Design) ir Muzikos produkcija (Music Production). Programų trukmė – 3,5 m., dėstoma bus anglų kalba. Absolventai gaus VDU ir UCLan bakalauro studijų diplomus.

Mados dizaino (Fashion Design) studijų programa remiasi struktūruota britų mokymo strategija. Universitete siūlomos aktualios mados dizaino studijos, kurios suteiks visus įgūdžius, reikalingus gero dizaino kūrimui ir įgyvendinimui: konteksto tyrimai ir analizė, eskizavimas, projektavimas, kirpimas, modeliavimas, siuvimas, profesionalus gaminio pristatymas, darbų rinkinio (angl. portfolio) kūrimas. Programoje dėsto garsūs Lietuvos mados dizaineriai, sėkmingai vystantys savo verslą bei bendradarbiaujantys su vietos ir užsienio aprangos kompanijomis. Stojimas į Mados dizaino programą vykdomas per LAMA BPO sistemą.

Muzikos produkcijos (Music Production) bakalauro studijų programos tikslas – parengti specialistus, turinčius praktinių įgūdžių ir žinių, reikalingų dirbant dinamiškoje muzikos produkcijos ir technologijų srityje, pristatant savo asmeninę kūrybą bei inicijuojant ir plėtojant kūrybinius projektus. Studentai gebės kurti originalius darbus garso įrašų ir dizaino, muzikos technologijų ir susijusiose srityse. Programoje dėsto ne tik Lietuvos, bet ir užsienio muzikos industrijų specialistai, už kūrybinius pasiekimus apdovanoti kompozitoriai, prodiuseriai, garso dizaino kūrėjai, muzikos technologijų žinovai ir medijų meno kūrėjai. Stojantieji priimami tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, prašymą teikiant tiesiogiai Vytauto Didžiojo universitetui internetu.

VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas pradeda vykdyti anglų kalba dėstomą Pasaulio politikos ir ekonomikos studijų programą, kurią baigus bus suteikiamas dvigubas politikos mokslų ir ekonomikos bakalauro diplomas. Ši programa yra orientuota į integruotas politikos mokslų ir ekonomikos studijas, į vykstančius įvairius politinius ir ekonominius pasikeitimus Lietuvoje, Europoje bei pasaulyje. Visa tai leis studentams analizuoti politinius ir ekonominius procesus pasauliniu mastu, nesikoncentruojant tik ties konkrečiu regionu.

Išsamią informaciją apie visas VDU siūlomas bakalauro ir magistrantūros programas galima rasti leidinyje „Studijos Vytauto Didžiojo universitete 2015“.

Dvigubos kvalifikacijos programos

Baigusiems Religijos pedagogikos, Karjeros ir profesinio konsultavimo, bei Muzikos pedagogikos studijų programas kartu su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu suteikiama ir mokytojo kvalifikacija.
Įstojusiems į universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas bus suteikta galimybė nemokamai studijuoti bet kurioje kitoje universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų gretutinėje programoje. Pavyzdžiui, įstojus į Matematikos ir jos taikymo studijų programą ir tuo pačiu metu išklausius Filosofijos gretutinės programos dalykus, kartu su Matematikos ir jos taikymo programos diplomu galima gauti Filosofijos gretutinės programos baigimo pažymėjimą.

Tikslinio finansavimo vietos

Vykdant valstybės užsakymą, dalis studentų bus priimami į tiksliniu būdu valstybės finansuojamas studijų vietas, kurios paskirtos studijų programoms, rengiančioms valstybei reikalingus specialistus.

Tuo tarpu studentams, studijuojantiems tiksliniu būdu valstybės finansuojamoje studijų vietose, toks jo paties, aukštosios mokyklos ir darbdavio bendradarbiavimas užtikrina, kad iškart po studijų baigimo jis bus priimtas į konkrečią darbo vietą ir taip ženkliai bus palengvinti jo pirmieji žingsniai karjeros laiptais.

2015 m. Vytauto Didžiojo universitetui skirtos tiksliniu būdu valstybės finansuojamos vietos studijoms nuo pirmojo kurso į šias studijų programas: Informatika – 10, Multimedijos ir interneto technologijos – 8, Matematika ir jos taikymas – 4, Karjera ir profesinis konsultavimas – 2.

Taip pat universitetui skirti 5 menų grantai (tikslinis finansavimas menų studijoms) Atlikimo meno studijoms ir 2 menų grantai – Naujųjų medijų meno studijoms.

Stojantieji, norintys kandidatuoti į tikslinio finansavimo vietas, turės užpildyti atskirą prašymą LAMA BPO informacinėje sistemoje, ten nurodant iki 2 pageidavimų.

Daugiau informacijos

LAMA BPO punktas

Nuo birželio 1 d. VDU veiks vienas iš trijų Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) skirtų punktų Kaune, kur priimami ir registruojami stojančiųjų dokumentai, suteikiama informacija apie stojimo procedūras, konkursinio balo skaičiavimą. Daugiau informacijos

Universitetinis priėmimas

Stojantieji tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas taip pat gali prašymą pateikti ir tiesiogiai Vytauto Didžiojo universitetui, užpildant prašymą internetu bei ten pat pateikiant visus reikiamus dokumentus. Prašymus gali pildyti asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą. Daugiau informacijos

 VDU gali skirti papildomą studijų kainos kompensaciją asmenims, įstojusiems į antrosios pakopos valstybės nefinansuojamas studijų vietas Vytauto Didžiojo universitete ir atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigusiems bazinius karinius mokymus bei atitinkantiems reikalavimus, nurodytus 2012 m. balandžio 18 d. Nr. 442 LR Vyriausybės nutarime „Dėl nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Daugiau informacijos

Visą aktualią informaciją stojantieji gali sužinoti:

  • VDU Studijų informacijos centre, kuriame įsikūręs LAMA BPO bendrojo priėmimo duomenų tvarkymo punktas (K. Donelaičio g. 52–116, Kaunas). Darbo laikas: I – IV nuo 8 val. iki 17 val., V nuo 8 val. iki 16 val.
  • Telefonu (8 37) 323 206
  • Elektroniniu paštu info@smt.vdu.lt
  • Socialiniame tinkle „Facebook“.

Svarbiausia ir aktualiausia informacija apie studijas VDU skelbiama ir nuolat atnaujinama VDU tinklalapyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.